Nermana Sadiković

Nermana Sadiković, sudija Okružnog suda u Banja Luci

 

 Nermana Sadiković rođena je 09.01.1964. godine u Prijedoru.

 Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banja Luci 1992. godine.

 Pravosudni ispit položila 2002. godine u Banja Luci.

 Od 1999. godine do 2006. godine radila je u Osnovnom sudu u Prijedoru kao sudijski pripravnik,   stručni saradnik i sekretar suda.

 Za sudiju Osnovnog suda u Novom Gradu imenovana je 2006. godine.

 Za sudiju Okružnog suda u Banja Luci imenovana je 2008. godine.