Aida Ajdar

 Aida Ajdar, rođena je 02.03.1959. godine u Kotor Varošu, BiH.

 

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1982. godine, a pravosudni ispit položila je 1984. godine.

 

Od 1984. godine do 1993. godine radila je kao sudija u Opštinskom sudu Kotor Varoš.

 

U periodu od 1993. do 2000. godine, bila je nezaposlena, zbog ratnih dešavanja na prostorima BiH.

 

Ponovo je od 2000 do 2004. godine obavljala poslove sudije Osnovnog suda u Kotor Varošu, da bi reformom pravosuđa 2004. godine izabrana za sudiju Okružnog suda u Banjaluci koju fuknciju obavlja i danas