Windows Media Player

Određeni audio CD-ovi su snimljeni u wma formatu i za njihove preslušavanje dovoljan je program Windows Media Player koji korisnici, ako rade pod OS Windows, obično imaju već instalisan. Ako korisnik nema instalisan taj program može ga skinuti sa sajta http://www.microsoft.com/.