Jelena Grahovac

Rodjena sam  07.01.1983.godine u Banjoj Luci.

Osnovnu školu i Gimnaziju sam takodje završila u Banjoj Luci i 2002.godine upisala Pravni fakultet..

Zvanje diplomiranog pravnika sam stekla 11.12.2007.godine i proglašena za studenta generacije

sa prosijekom ocijena 9.03.

03.01.2008.sam pocela volontirati u Okružnom sudu Banja Luka s za pripravnika sam primljena 01.08.2008.godine.

Pravosudni ispit sam položila 02.06.2009.godine.Visoko sudsko i tužilačko vijeće imenovalo me za

stručnog saradnika u Okružni sud u Banjoj Luci 17.12.2009.godine.