Biljana Majkić Marinković

Majkić Marinković Biljana, rođena je 26.04.1967. godine u Novom Gradu, Bosna i Hercegovina.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci 21.12.1990. godine, a pravosudni ispit je položila 30. maja 1993. godine u Beogradu.

Od 16.05.1991. godine do 07.03.2004. godine je radila u Osnovnom suda Novi Grad, s tim da je 30.12.1993. godine Odlukom Narodne Skupštine imenovana za sudiju.

Za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci je imenovana 08.03.2004. godine.