Tatjana Stupar

Tatjana Stupar rođena je 1976. godine u Doboju, Bosna i Hercegovina.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1999. godine, a pravosudni ispit položila je 2002. godine u Banjaluci.

Profesionalnu karijeru započela je kao pripravnik 01.01.2000. godine u Vladi Republike Srpske, gdje je, nakon što je 2000. godine položila stručni ispit za rad u državnim organima, radila do kraja maja 2006. godine, a od 01.06.2006. godine radila je kao stručni saradnik u Okružnom sudu u Banjaluci.

Od 01.12.2010. godine obavlja dužnost dodatnog sudije Okružnog suda u Banjaluci.