Petra Bijelić

Bijelić rođena Kočić Petra rođena 01.01.1955. godine u Nožičkom Opština Srbac.

Osnovnu školu i gimnaziju završila u Prnjavoru.

 Diplomirala na Pravnom fakultetu u Banjaluci 1978. godine, a pravosudni ispit položila u Sarajevu 1982. godine.

 Profesionalnu karijeru započela u OOUR „Jelšingrad“ u Prnjavoru, 1978. godine, nakon toga radila u imovinsko pravnoj službi SO-e Prnjavor do 1989. godine kada je imenovana u Opštinski sud za prekršaje Prnjavor, prvo za sudiju, a nakon toga i za predsjednika Suda za prekršaje Prnjavor. Za sudiju Osnovnog suda u Prnjavoru imenovana 1992. godine. Od 08.03.2004. godine obavlja funkciju sudije Okružnog suda u Banjaluci.