Nadira Šibonjić

            Nadira Šibonjić, rođena 04.05.1954. godine u Mionici, opština Gradačac, Bosna i Hercegovina.

 

            Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu 1977. godine.

             Pravosudni ispit položila u Sarajevu 1996. godine.

             Od 01.01.1978. godine do 31.12.1990. godine radila u SIZ-u Komunalnih djelatnosti i prostornog uređenja, kao referent za normativnu djelatnost.

             Od 01.01.1991. do 01.02.1996. godine radila u Skupštini opštine Gradačac, kao stručni saradnik u imovinsko pravnoj službi.

             Od 02.02.1996. godine do 01.10.1997. godine radila kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Gradačcu.

             Od 01.02.1998. godine do 30.11.1999. godine radila u Pravobranilaštvu kao Općinski pravobranilac, opštine Gradačac.

             Od 01.12.1999. do 07.09.2004. godine, radila kao sudija Općinskog suda u Gradačcu.

             Od 22.11.2004. godine do 31.07.2009. godine radila kao sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

             Od 01.08.2009. godine, radi kao sudija Okružnog suda u Banjaluci.