Produženje pritvora - Gradina 2

Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala Okružnog suda u Banjaluci je donijelo rješenje broj 011-0-Kv-10-000 002-p od 01.02.2010. godine, kojim je prema optuženim Zečević Radi, Radanović Marinku, Kanjerić Vladi, Mikić Ranku i Lukić Dušanu produžen pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je optuženi Zečević Rade počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS, a optuženi Radanović Marinko, Kanjerić Vlado, Mikić Ranko i Lukić Dušan krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS, kao i zbog posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku.

Isti može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže od potvrđivanja optužnice, prema optuženom Zečević Radi tri godine, a prema optuženima Radanović Marinku, Kanjerić Vladi, Mikić Ranku i Lukić Dušanu dvije godine, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora, koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Prethodno je sudija za prethodno saslušanje Posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala ovog suda potvrdio optužnicu Specijalnog tužilaštva Banjaluka broj KR-ST-21/09 od 28.01.2010. godine protiv optuženog Zečević Rade zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS i protiv optuženih Radanović Marinka, Kanjerić Vlade, Mikić Ranka, Čavalić Jasmina, Jeftić Miodraga, Matanović Bože, Lukić Dušana i Dragičević Dragana zbog krivičnog djela organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. KZ RS, jer je na osnovu dokaza dostavljenih uz optužnicu utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su optuženi učinili pomenuta krivična djela i da su ispunjeni zakonski uslovi za potvrđivanje optužnice.

Izjašnjenje o krivici navedenih optuženih je zakazano za dan 19.02.2010. godine u Okružnom sudu u Banjaluci.