Marija Aničić- Zgonjanin

Marija Aničić- Zgonjanin

Marija Aničić- Zgonjanin rođena je 11.02. 1957. godine u Bosanskoj Krupi, Bosna i Hercegovina, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa krivično-pravna aprila 1981. godine.

Profesionalnu karijeru započela je u Opštinskom sudu u Bosanskoj Krupi decembra 1983. godine, gdje je završila pripravnički staž, a nakon položenog pravosudnog ispita (početkom 1985 godine) izabrana je za sudiju tog suda (građansko odijeljenje).

Aprila 1989. godine izabrana je za sudiju Opštinskog suda u Bosanskoj Dubici (krivično odijeljenje).

Februara 1987. godine izabrana je za predsjednika Osnovnog suda u Bosanskoj / Kozarskoj Dubici.

Za sudiju Okružnog suda u Banjaluci izabrana je 2004. godine, koju funkciju, kao i funkciju predsjednika krivično - prekršajnog odijeljenja obavlja od 8.3.2004.godine.

Od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine, dana 30.10. 2008. godine, imenovana je za vršioca dužnosti predsjednika Okružnog suda u Banjaluci, do povratka predsjednika istog suda Milorada Novkovića sa funkcije predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Dana 07.07.2014. godine povratkom Milorada Novkovića prestala joj je funkcija vršioca dužnosti predsjednika suda. Dana 01. aprila 2016. godine ponovo je izabrana, od strane Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, na poziciju predsjednika Okružnog suda u Banjaluci.

Marija Aničić- Zgonjanin član je Udruženja sudija Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, kao i Udruženja žena sudija Bosne i Hercegovine.

Edukator je Centara za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Član je Komisije za etiku i nespojivost funkcija Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.