Odlučeno o žalbama izjavljenim protiv rješenja o određivanju pritvora

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala je dana 29.03.2010. godine donijelo rješenje broj 011-0-Kv-10-000 009-p, kojim su odbijene kao neosnovane žalbe branilaca osumnjičenih Katalina Željka, Golić Bojana, Cerovac Dragana i Radišić Mile, dok je žalba Okružnog tužilaštva, Posebnog tužilaštva za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala- Specijalnog tužilaštva uvažena i rješenje Okružnog suda, Posebnog odjeljenja za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24.03.2010. godine preinačeno, tako da se osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu, Cerovac Draganu i Radišić Mili određuje pritvor i po pritvorskom osnovu iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst.

Rješenjem ovog suda broj 011-0-Kpp-10-000 032-p od 24.03.2010. godine je prema osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu, Cerovac Draganu i Radišić Mili određen pritvor u trajanju od mjesec dana, zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni Katalina Željko i Cerovac Dragan počinili krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS i krivičnim djelom manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2., u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, osumnjičeni Radišić Mile počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u podstrekavanju i pomaganju iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS, u vezi sa članom 24. i 25. istog Zakona i krivičnim djelom manipulacija cijenama i širenje lažnih informacija iz člana 292. stav 2., u vezi sa stavom 1. tačka a) i b) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, a osumnjičeni Golić Bojan počinio krivično djelo organizovani kriminal iz člana 383a. stav 2. KZ RS, u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4., a u vezi sa stavom 3. KZ RS, kao i zbog posebnih pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst prema osumnjičenima Katalina Željku, Golić Bojanu i Cerovac Draganu, odnosno pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) i b) Zakona o krivičnom postupku-prečišćeni tekst prema osumnjičenom Radišić Mili.

Po ovom rješenju osumnjičenima pritvor može trajati najduže do 23.04.2010. godine.