Izrečena presuda optuženima Telebak Sreten i dr.

Dana 01.07.2010. godine Okružni sud u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani i najteže oblike privrednog kriminala, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 011-0-K-08-000 007-p kojom su optuženi Telebak Sreten, Kovačević Milovan, Filipović Cvijan, Stjepanović Zoran, Carević Branislav, Pušac Zoran, Šaran Srećko, Petković Branko, Vračar Momčilo, Kunić Goran, Banović Radenko i Šurlan Slavica oglašeni krivim, te je:

- optuženom Telebak Sretenu za krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja u pokušaju, iz člana 347. stav 4, u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 20. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 6(šest) mjeseci, a za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6(šest) mjeseci, pa je optuženi Telebak Sreten osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 10(deset) mjeseci;


 

- optuženom Filipović Cvijanu za krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine, a za krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca, pa je optuženi Filipović Cvijan osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 1(jedne) godine i 1(jedan) mjesec;

- optuženog Stjepanović Zorana za krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3 Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3(tri) mjeseca;

- optužene Kovačević Milovana, Carević Branislava, Pušac Zorana, Petković Branka, Šaran Srećka i Vračar Momčila, za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 344. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca;

- optužene Kunić Gorana i Banović Radenka za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 10 (deset) mjeseci;

- optuženoj Šurlan Slavici za krivično djelo Nesavjestan rad u službi iz člana 354. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom joj utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci i istovremeno određuje da sa ista neće izvršiti, ukoliko optužena u roku od 2 (dvije) godine ne počini neko novo krivično djelo.

U izrečene kazne zatvora i uslovne osude, optuženima se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru.

Optuženi Kovačević Milovan oslobođen je od optužbe da je počinio krivično djelo faslifikovanje isprave iz člana 377. stav 1. KZ RS.