Pristup sudskim predmetima putem Interneta

U našem sudu je implementiran web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Na ovaj način korisnici servisa mogu biti trenutno informirani o događajima i promjenama koji nastupe prilikom procesuiranja predmeta.

Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnicama sudova, na lični zahtjev stranke, izdavaju “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP), koji jednoznačno označava svaki sudski predmet, i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku. Stranke koje imaju pokrenut postupak pred sudom, svoju potvrdu koja sadrži JPK mogu dobiti od službenika u pisarnici suda uz predočenje identifikacionog dokumenta i BSP-a.

Nakon što su dobili potvrdu koja sadrži BSP i JPK, korisnici servisa će moći ostvariti pregled podataka o predmetu po uspješno izvršenoj autentifikaciji na www.pravosudje.ba/predmeti.

Stranke koje podneske dostavljaju sudu putem pošte mogu dostaviti i zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda, koji će strankama biti dostavljen putem pošte. Naknada-taksa za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda, koji će strankama biti dostavljen putem pošte, naplaćuje se u skladu sa Zakonom o taksama RS. Sud nije dužan izdati jedinstveni pristupni kod, u koliko stranka uz zahtjev za izdavanje JPK-a nije dostavila dokaz o uplati takse.

- Zahtjev za izdavanje jedinstvenog pristupnog koda
- Uplatnica 

Prijava na informacioni sistem i korištenje web servisa je moguća na dva načina: 1) korištenjem kombinacije BSP-a i JPK-a ili 2) korištenjem korisničkog računa, koji je posebno koristan za advokate i stranke koje imaju veći broj predmeta pred sudovima.

Neophodne informacije o pristupu i pregledu podataka korisnici servisa mogu pročitati u Uputstvu o korištenju web servisa (www.pravosudje.ba/predmeti/uputstvo) ili dobiti u pisarnicama sudova. Ukoliko imaju problema prilikom korištenja web servisa, korisnici se mogu obratiti Timu za podršku putem elektronske pošte  Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli .