Snježana Kudrić

Snježana Kudrić, kći Milivoja, rođena 31.01.1962.godine u Sarajevu.  

Završila Gimnaziju 1980. godine u Banja Luci,  a 1984. godine diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banja Luci. 

Profesionalnu karijeru započela kao pripravnica u Advokatskoj kancelariji polovinom 1986.g., gdje je i završila pripravnički staž, a nakon toga početkom 1989. godine položila  pravosudni ispit  u Sarajevu i otvorila  Advokatsku kancelariju u Banja Luci. Do 05.10.2001.godine obavljala advokatsku djelatnost, kada je imenovana za sudiju Osnovnog suda u Banja Luci. 

24.05.2012.godine imenovana je za sudiju Okružnog suda u Banjoj Luci.