Objava presude

Okružni sud u Banjaluci, dana 1.2.2013. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 008052 12 K, kojom su optuženi P.D., D.D., N.G., J.D., J.Lj., B.Z. i M.A. proglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakona Republike Srpske. Sud je osudio optužene na kazne zatvora i to optuženog P.D. na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, optuženog D.D. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, optuženog N.G. na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, optuženog J.D. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, optuženog J.Lj. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optuženog B.Z. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i optuženu M.A. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine. Optuženima se u izrečenu kaznu uračunava vrijeme provedeno u pritvoru i to optuženima P.D. i N.G. počev od 3.10.2011. do 3.1.2012. i od 12.1.2012. do 1.2.2013. godine, optuženima B.Z. i J.Lj. počev od 3.10.2011. do 3.11.2011. godine, optuženom D.D. počev od 3.10.2011. do 3.1.2012. godine i optuženoj M.A. počev od 3.10.2011. do 18.11.2011. godine.

Istom presudom, optuženi D.D. i P.V. proglašeni su krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog D.D. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, a optuženog P.V. na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. U izrečenu kaznu zatvora, optuženima se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 3.10.2011 do 3.11.2011. godine.

Optuženi D.V. i K.A. su oslobođeni od optužbe da su počinili krivično djelo neovlašćene proizvodnje i prometa opojnih droga iz člana 224. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske.