Objava presude

Okružni sud u Banjaluci – Posebno odjeljenje za organizovani  i najteže oblike privrednog kriminala, dana 20.3.2013. godine, donio je i javno objavio presudu u krivičnom predmetu broj 11 0 K 010199 12 K, kojom je optuženi Č.M. proglašen krivim zbog krivičnih djela primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske i protivzakonito posredovanje iz člana 353. stav 1. istog zakona. Sud je optuženom za počinjena krivična djela utvrdio kazne zatvora i novčane kazne i to za krivično djelo primanje mita iz člana 351. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i novčanu kaznu u iznosu od 15.000,00 KM, a za krivično djelo protivzakonito posredovanje iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i novčanu kaznu u iznosu od 9.000,00 KM i izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci i jedinstvenu novčanu kaznu u iznosu od 24.000,00 KM. 

 

Optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 14.9.2012. godine do 14.10.2012. godine.

 

Optuženom je izrečena i mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova odgovornog lica u organima uprave, u javnim preduzećima i privrednim društvima kojima je na osnovu zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona povjereno upravljanje imovinom u trajanju od 5 godina od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

 

Optuženom se oduzima imovinska korist u iznosu od 122.500,00 KM, pribavljena izvršenjem krivičnih djela.