Sanja Stefanović

 

Sanja Stefanović rođena je 15. maja 1964. godine u Zenici. Diplomirala je 1987. godine na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu, a pravosudni ispit položila je 2002. godine u Banjaluci. 
 Po završetku školovanja radila je kao advokatski pripravnik i pravnik u preduzeću „Izgradnja-Invest“ u Zenici. 1996. godine zaposlila se u danskoj nevladinoj organizaciji „Red Barnet“ u Banjaluci i radila je u oblasti zaštite ljudskih i dječijih prava. Od 1999. godine počinje da radi kao pravni savjetnik a od 2002. godine, kao šef pravnog odsjeka Kancelarije visokog predstavnika u Banjaluci, te je učestvovala u pravnim reformama, kao i izradi brojnih zakona, na nivou Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Od 2007 godine je kao pravni savjetnik USAID-a, radila u projektu vezanom za poboljšanje uslova na tržištu rada u Bosni i Hercegovini i učestvovala je u radnim grupama za izradu zakona iz oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, poreza i doprinosa u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. 2009 godine radila je u Agenciji za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine, a od 2010 kao upravni inspektor u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

 Na dužnost sudije Okružnog suda u Banjaluci imenovana je počev od 01.09.2011. godine.