Javne nabavke

 

Sva obavještenja o javnim nabavkama poslije 03.12.2019. godine možete naći na ovom linku.

 

- Obrazac realizacije ugovora - 02.12.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 02.12.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 28.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 28.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 26.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 18.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 18.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 18.11.2019.
- Poziv za dostavljanje ponuda 08.11.2019
- Obrazac realizacije ugovora - 05.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 05.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 05.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 05.11.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 22.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 22.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 22.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 22.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 14.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 14.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 14.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 14.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 02.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 02.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 02.10.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 27.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 26.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 16.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 09.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 09.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 09.09.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 09.09.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.08.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.08.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.08.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 29.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 26.07.2019.
- Obrazaz realizacije okvirnog sporazuma - 26.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 24.07.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 24.07.2019.
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 465-12
- Obavještenje 011-0-Su-II-17-000 465-13
- Obrazac realizacije ugovora - 19.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 16.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 16.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 16.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 15.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 15.07.2019.
- Odluka 011-0-Su-II-19-000 464-6
- Obrazac realizacije ugovora - 03.07.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 03.07.2019.
- Odluka 011-0-Su-II-19-000 465-6
- Obavještenje o odlaganju - 18.06.2019
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 465-10
- Odluka 011-0-Su-II-19-000 456-6
- Obrazac realizacije ugovora - 05.06.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 05.06.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 05.06.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 27.05.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 22.05.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 08.05.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 06.05.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 18.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 18.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 18.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 18.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 16.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 11.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 04.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 04.04.2019.
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma - 01.04.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 13.03.2019.
- Obrazac realizacije ugovora - 13.03.2019.
- Obrazac realizacije ugovora u postupku javne nabavke štampanog materijala po Poslovniku o unutrašnjem sudskom poslovanju
- Obrazac realizacije okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke štampanog materijala
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 001
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2019. godini
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje (razni obrazovni seminari) za zaposlene
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u 2019. godini
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 166-4
- Odluka 011-0-Su-II-18-001 475-5
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 166-3
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 823
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 829-1
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 829-2
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 713-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 827-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 842-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-001 122
- Odluka 011-0-Su-II-18-001 135
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 921
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2018. godine - sa 31.07.2018. godine
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 518-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 519-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 697-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 698-1
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 720-2
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 742-1
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 444-8
-
Odluka 011-0-Su-II-18-000 659
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2017. godine - sa 30.04.2018. godine
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 444-7
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 444-5
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 270-5
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 242-3
- Plan nabavki Okružnog suda u Banjaluci za 2018. godinu
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2017. godine - sa 31.01.2018. godine
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2018. god.
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u 2018.god.
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje za zaposlene Okružnog suda u Banjoj Luci
- Odluka 011-0-Su-II-18-000 006
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 514-1
-
Odluka 011-0-Su-II-17-001 433-1
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 459-1
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 413-2
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 324-2
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2017. godine - sa 31.10.2017. godine
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 273-2
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 130-2
- Odluka 011-0-Su-II-17-001 131-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 939-3
- Obrazac praćenja realizacije ugovora 0101-3107
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 663-8
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 875-5
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 848-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 849-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 850-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 803-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 757-3
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 803-2
- Odluka 011-0-Su-II-17-000 803-1
- Odluka 011-0-Su-II-17-000-876
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 598-3
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2017. godine - sa 30.04.2017. godine
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 286-5
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 329-2
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 317-2
- Plan nabavki Okružnog suda u Banjaluci za 2017. godinu
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 231-5
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 167-5
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 173-2
- Odluka 011-0-Su-II 17-000 106-5
- Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma od 01.01.2016. godine - sa 31.01.2017. godine
- Odluka o izuzimanju od primjene Zakona o javnim nabavkama
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja u 2017. godini
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2017. godini
- Javni poziv za dostavljanje ponuda za stručno usavršavanje (razni obrazovni seminari) za zaposlene Okružnog suda u Banjoj Luci
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 382-5
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 391-2
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 298-1
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 224-1
- Odluka 011-0-Su-II 16-000 982-2
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 224-4
- Odluka 011-0-Su-II 16-001 178-1
- Obrazac praćenja realizacije ugovora 01.07.2015. godine - 31.10.2016. godine
- Odluka o izboru broj 011-0-Su-II 16-001 085-2
- Odluka o izboru broj 011-0-Su-II 16-000 927-2
- Praćenje realizacije ugovora 01.02.2016. godine – 31.07.2016.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Datum objave - 06.05.2016.
- Praćenje realizacije ugovora
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Datum objave - 15.02.2016.
- Poziv za dostavljanje ponuda za usluge hotelskog smještaja
- Poziv za dostavljanje ponuda za usluge pranja službenih vozila
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Datum objave - 28.12.2015.
- Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Datum objave - 17.12.2015.