Informativne brošure

   
- Vodič za svjedoke u krivičnom postupku  
   
   
1. Priznavanje stranih sudskih i arbitražnih odluka vanjska dio unutrašnji dio
2. Mi cijenimo Vaše mišljenje vanjska dio unutrašnji dio
3. Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. vanjska dio unutrašnji dio
4. Ovjera isprava vanjska dio unutrašnji dio
5. Nadovjera isprava za upotrebu u inostranstvu vanjska dio unutrašnji dio
6. Reforma zemljišnih knjiga vanjska dio unutrašnji dio
7. Sudski testament vanjska dio unutrašnji dio
8. Upis nekretnina u zemljišno knjižnu službu vanjska dio unutrašnji dio
9. Uređenje međa vanjska dio unutrašnji dio
10. Zaostavština vanjska dio unutrašnji dio
11. Šta je svjedok? publikacija-1
12. Šta moram znati kad sam svjedok? publikacija-2
13. Moje dijete svjedok publikacija-3
   
- OESC-Upoznajte se sa Vašim pravima - Letak  
- OSCE prijedlog za imovinsko pravni zahtjev