Mladen Ubović

Rođen 13.03.1987. godine u Glamoču. Osnovnu i srednju školu završio u Šamcu.

Dana 23.06.2010. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, a dana 18.03.2015. godine položio pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita Ministarstva pravde BiH.

Pripravnički staž u svojstvu pripravnika- volontera obavljao u periodu od marta mjeseca 2012. godine do marta mjeseca 2013. godine u Advokatskoj kancelariji „Blagojević“ u Šamcu i u periodu od marta mjeseca 2013. godine do marta mjeseca 2014. godine u Osnovnom sudu u Modriči.

Nakon toga, od septembra mjeseca 2015. godine do septembra mjeseca 2017. godine kao pravni saradnik bio angažovan u Okružnom javnom tužilaštvu u Doboju u okviru projekta „Podrška pravosuđu BiH- jačanje uloge tužilaca u sistemu krivičnog pravosuđa“.

Dana 01.11.2017. godine zasnovao radni odnos u svojstvu Višeg stručnog saradnika u Okružnom sudu u Banjaluci u okviru projekta Grant- IPA 2013- rješavanje predmeta ratnih zločina.

Nakon toga, dana 01.07.2019. godine zasnovano radni odnos, na neodređeno vrijeme, na radnom mjestu Višeg stručnog saradnika u Okružnom sudu u Banjaluci.