Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženih Berbić Sulejmana i Bilić Ćamila

Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženih Berbić Sulejmana i Bilić Ćamila zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika :

 Dana 15.06.2009. godine, nakon završenog glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženih Berbić Sulejmana i Bilić Ćamila, po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka broj KT-RZ-6/05 od 16.01.2009. godine, zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. i krivično djelo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz člana 144., a sve u vezi s članom 22. Krivičnog zakona SFRJ, vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optužene Berbić Sulejmana i Bilić Ćamila oglasio krivim za krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. KZ SFRJ i krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144. KZ SFRJ, a sve u vezi sa članom 22. istog zakona, te je za počinjeno krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz člana 142 stav 1, a u vezi sa članom 22. KZ SFRJ uz primjenu člana 38 istog zakona utvrdio optuženom Berbić Sulejmanu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i optuženom Bilić Ćamilu kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina, a za  krivično djelo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 144 u vezi sa članom 22 KZ SFRJ uz primjenu člana 38 istog zakona utvrdio optuženima Berbić Sulejmanu i Bilić Ćamilu kaznu zatvora u trajanju od po 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, pa je uz primjenu člana 48 stav 1 i 2 tačka 3 KZ SFRJ izrekao optuženom Berbić Sulejmanu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina i 6 (šest) mjeseci, a optuženom Bilić Ćamilu jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina i 6 (šest) mjeseci.