OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.09.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.K. i N.G. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i člana 54. stav 1. tačka 3. istog zakona osudio, i to: optuženog M.K. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine, a optuženog N.G. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci.           

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2018. godine, pa do 12.09.2018. godine, te je odlučeno da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog M.K. je oduzeta protivpravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.500 eura, protivvrijednosti 4.889,57 KM, koji iznos je dužan platiti u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravosnažnosti ove presude.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.K. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: plastična providna vrećica sa natpisom „Foodsaver“ u kojoj se nalazi bijela praškasta materija, upakovana u najlonsku foliju i natpisom GNR i jednom bijelom maramicom, ukupno bruto mase 1.162,60 grama, mobilni telefon marke „BlackBery“, sa pripadajućom baterijom, crne boje, digitalna kuhinjska vaga, upakovana u kutiju, sive boje, sa prozirnom PVC posudom, na kojoj se sa donje strane poklopca baterije nalazi oznaka CR2032 3V, mobilni telefon „Samsung“, crne boje, sa SIM karticom, USB stik, marke „Transcend“ sive boje, VW Pasat 038-A-790, USB Transcent 16 giga, crno-sive boje, SIM kartica „Haloo 064“ nepoznatog serijskog broja, mikro SD kartica, jedna isječena SIM kartica sa natpisom LOO064, mikro SD kartica marke Nokia 4 Giga crne boje.

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom N.G. je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: zeleno smeđa biljna materija upakovana u bijelu najlonsku kesu sa natpisom, ukupne bruto mase 94,70 grama, digitalna vaga, sive boje, sa natpisom „MADE IN CHINA“, najlonska kesa u kojoj se nalaze više najlonskih kesa sa tragovima smeđe biljne materije, kutija od šibica u kojoj se nalaze tragovi smeđo zelene biljne materije, SIM kartica sa natpisom FREND, mobilni telefon marke „iPhone IV“ bijele boje, sa oštećenom poleđinom i pripadajućom SIM karticom.