Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Kandić Saše

Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Kandić Saše zbog krivičnog djela davanje lažnog iskaza: 

 

Dana 07.07.2009. godine, nakon završenog glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Kandić Saše, po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka Posebno tužilaštvo za suzbijanje organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala-Specijalno tužilaštvo broj KT-ST-6/09 od 31.03.2009. godine, zbog krivičnog djela davanje lažnog iskaza iz člana 365. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS, vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optuženog Kandić Sašu oglasio krivim za krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 365. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ RS i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca.