Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Vukšić Gorana

Objavljena presuda u krivičnom predmetu protiv optuženog Vukšić Gorana zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju: 

 

Dana 10.07.2009. godine, nakon završenog glavnog pretresa u krivičnom predmetu protiv optuženog Vukšić Gorana, po optužnici Okružnog tužilaštva Banja Luka broj KT-53/01 od 14.11.2001. godine, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 127. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakonika Republike Srpske, vijeće je donijelo, a predsjednik vijeća javno objavio presudu kojom je optuženog Vukšić Gorana oglasio krivim za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 127. stav 1. u vezi sa članom 20. Krivičnog zakonika Republike Srpske i osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.