OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na sudiju i javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te propisa iz člana 42, 43, 52, 53 i 54. stav 1. tačka 5)  Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.