OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.H, Z.Š. i B.M. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi M.H. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, pa je sud:

- optuženom M.H. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, a za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanu od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci,

- optuženog Z.Š. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,

- optuženom B.M. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, te mu je opozvao uslovnu osudu izrečenu pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Prijedoru od 08.06.2016. godine, kojom je optuženom B.M. utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci zbog krivčnog djela teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, tako da je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci uzeta kao utvrđena, pa je optuženog B.M. na osnovu člana 56. stav 1. i 2. tačka 3) u vezi sa članom 64. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga, u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera će trajati dok ne prestanu razlozi zbog koji je izrečena, a najduže do 3 godine.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima M.H. i Z.Š. je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, dok je optuženom B.M. u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa do 06.11.2017.godine.

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženih su oduzete opojne droge i predmeti i sredstva koja su upotrijebljena za izvršenje krivičnog djela.