OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.B. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona, pa je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom za produženo krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona kaznu zatvoru u trajanju od 8 (osam) mjeseci, pa ga je, primjenom odredbe člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.03.2018. godine pa do 19.04.2018. godine.           

Na osnovu odredbe člana 77. stav 1. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova ekološkog inspektora u trajanju od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se u vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu odredbe člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 500,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novčani iznos će se vratiti oštećenom, dok je na osnovu odredbe člana 82. stav 2. istog zakona od optuženog oduzeta imovinska korist u iznosu od 2.000,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novac je korišten prilikom sprovođenja posebne istražne radnje simulovani i kontrolisani otkup predmeta i simulovano davanje potkupnine, a koji novac će se vratiti Republičkom javnom tužilaštvu, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.