OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.12.2018. godine objavio presudu kojom se optuženi G.T. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio dva krivična djela razbojništva iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnični  postupak.