Branimir Jukić

Branimir Jukić rođen je 05.07.1957. godine u Zagrebu, a od iste godine živi u Banjoj Luci, gdje je završio osnovnu školu, Gimnaziju i Pravni fakultet, na kojem je diplomirao 1984. godine.

U periodu od 1985. godine pa do 1992. godine bio je zaposlen kao diplomirani pravnik u Skupštini opštine Banja Luka, u Sekretarijatu za imovinsko pravne i stambene poslove i u Sekretarijatu za privredu.

U periodu od novembra 1992. do avgusta 1997. godine boravio je u S.R. Njemačkoj, a u periodu od avgusta 1997. godine do septembra 2003. godine boravio je u R. Hrvatskoj.

Od septembra 2003. godine do septembra 2007. godine bio je zaposlen kao viši stručni saradnik u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, a od septembra 2007. godine do konca 2010. godine obavljao je funkciju sekretara ministarstva u istom.

Pravosudni ispit položio je u Banjoj Luci 2007. godine.

Sudijsku funkciju na Osnovnom sudu u Banjoj Luci obavljao je u periodu od 03.11.2011. godine pa do 31.01.2019. godine.

Na funkciju sudije Okružnog suda u Banjoj Luci stupio je dana 01.02.2019. godine.