PRODUŽENJE PRITORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 03.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženima M.G, A.M. i B.K. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 10.01.2019. godine, a produžen rješenjem ovog suda od 05.02.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 04.04.2019. godine, zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor protiv optuženih se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na optuženog M.G. i iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka a) istog zakona.