ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci,  je dana 07.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom N.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 05.07.2019. godine, do 08,00 časova.