OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika RS, kažnjivo po članu 402. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakonskog propisa, pa ga je sud, u skladu sa naprijed navedenim članovima i članovima 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na na kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine.

Istom presudom optuženom je izričena kazna zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere, dok mu se u isto uračunava vrijeme od privremenog oduzimanja vozačke dozvole serijski broj … dana 13.07.2018. godine, pa do dana upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.