OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi R.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske i sa odredbama članova 41, 43, 46, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za počinjeno krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom R.S. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3(tri) godine i 2 (dva) mjeseca.

Istom presudom optuženom R.S. je u skladu sa odredbama članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim su izvršena krivična djela i to noža na preklop marke ''Stastnik''.