OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. i člana 39. stav 1. tačka 2) i 4) Krivičnog zakona Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za počinjeno krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom I.J. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jedan) mjesec.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i to od 28.05.2019. do 05.07.2019. godine i od 16.07.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na pranicu.