OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi A.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbi člana 46. stav 1, člana 52. stav 1, člana 53. i člana 54. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Na osnovu odredbe člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrična mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti, koja će trajati dok se ne otklone razlozi zbog kojih je izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere, uračunava se u kaznu zatvora.
Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog je oduzet predmet, bajonet vojničke puške marke CZ M-72.
Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 13.08.2019.godine od 19,50 časova, pa nadalje.
Oštećena lica su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućena na parnicu.
O daljem egzistiranju pritvora protiv optuženog sud je odlučio posebnim rješenjem.