OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi N.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. Krivičnog Zakonika Republike Srpske, pa ga sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i članova 46. stav 1, 52. stav 1, 53. stav 4. i člana 54. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 10 (deset) mjeseci.
Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 15.07.2019.godine u 19,55 časova pa nadalje.
O mjeri pritvora protiv optuženog, sud je odlučio posebnim rješenjem.