OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.01.2020. godine objavio presudu kojom su optuženi V.S. i L.T. oglašeni krivim, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama i odredbama članova 41, 42, 43, 46, 52, 53. 54, i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog V.S. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, u što je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora prije pravosnažnosti presude od 11.11.2018. godine do 14.05.2019.godine, te od 05.06.2019. godine od 19:45 časova, pa dok isti bude trajao, a otuženog L.T. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, u što je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11.11.2018. godine, pa do 29.11.2018. godine.
Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. i člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom L. T. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, te je od njega, kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, oduzeta prozirna staklna tegla sa bijelim poklopcem u čijoj se unutrašnjosti nalazi biljna materija zelene boje, opojna droga marihuana neto mase 25,551 grama.
Shodno odredbama člana 385. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, iz razloga opšte bezbjednosti, od optuženih V.S. i L.T. oduzete su dvije staklene tegle u kojim se nalazi zelena biljna materija marihuana-indijska konoplja Cannabis sativa L, neto mase od 47,6677 grama; bijela praškasta materija-opojna droga amfetamin, pomiješana sa nečistoćama, neto mase 0,6512 grama, neto mase 0,0356 grama, neto mase 0,3146 grama, neto mase 3,5301 grama, neto mase 7,1472 grama, neto mase 0,2767 grama, neto mase 0,1245 grama, neto mase 17,5656 grama; prah bijele boje-opojna droga amfetamin neto mase 3,2046 grama, neto mase 34,753 grama, u prozirnoj foliji bruto mase 7,1472 grama, u prozirnoj foliji bruto mase 110,0649 grama; korito sudopera u kome je zalijepljen sloj amfetamina; epruveta sa 50 ml tečnosti bijele boje i druga epruveta sa tečnosti od 30 ml bijele boje u kojem je rastvorena opojna droga amfetamin; opojna droga marihuana neto mase 122,199 grama upakovanu u prozirnu foliju i omotanu izolir trakom; dvije ovalne plastične epruvete sa sadržajem 50 grama prozirne tečnosti- opojna droga amfetamin; PVC kašika tzv. ''dozer“ bijele boje; 218 komada tableta opojne droge „Ekstazi“; okrugla digitalna vaga srebrne boje sa staklenim tasom; digitalna precizna vaga marke i tipa ''Ohaus - Adventur Pro''; komponente za gradnju improvizovane laboratorije za proizvodnju opojne droge ''skank'' i to: tri reflektora 60 x 60 cm sa pripadajućim kablovima, usisnik zraka koji služi za ventilaciju sa natpisom „prima“ na koji je montirana PVC cijev prečnika 125 mm sa jedne strane, a sa druge strane rasteziva cijev šator crne boje umotan u rolnu prečnika 32 cm i dužine 130 cm, kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 lampe, tri konvertora za lampe sa natpisom „LUMII DIGITA“ dvije rolne PVC folija bijela PVC vrećica sa plastičnim držačima šatora, aluminijska folija kojom se oblaže unutrašnjost šatora, tri crne trake za zatezanje, dio gibljivog crijeva dužine 38 cm, metalna šelna i crno bijela jastučnica sa ispisanim kineskim slovima.
Optuženom V. S. je produžen pritvor nakon izricanja prvostepene presude u trajanju od najduže devet mjeseci od dana izricanja iste. Pritvor je produžen optuženom zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske.