OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 24.01.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela otmica iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu iste zakonske odredbe, te odredaba člana 53. stav 1, člana 54. stav 1. tačka 3) istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 07.11.2018. godine pa dok isti bude trajao.
O daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.