UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog S.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva za izricanje mjere zabrane sastajanja sa određenim licem kao alternativne mjere za produženje pritvora, te se pritvor po posebnom pritvorskom razlogu iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po kojem je osumnjičenom bio određen pritvor rješenjem ovog suda broj 11 0 K 025912 19 Kpp 2 od 29.12.2019. godine, ukida i osumnjičeni ima odmah pustiti na slobodu.
Osumnjičenom je određena mjera zabrane sastajanja i komuniciranja sa malodobnim oštećenim licem, na udaljenosti od 150 metara.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni S.B. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu.