Održano pretpretresno ročište

Danas, 06.02.2020. godine u ovom sudu je održano pretpretresno ročište u krivičnom predmetu broj 11 0 K 024603 20 K, protiv optuženih B.Đ, E.B i R.G. zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Predsjednik vijeća je shodno članu  249. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 53/12, 91/17 i 66/18) zakazao ovo ročište kako bi se na istom sa tužiocem, optuženim i njihovim braniocima razmotrila sva pitanja relevantna za predstojeći glavni pretres. U skladu sa zakonom, koji ne propisuje javnost ovog ročišta, isto je održano u prisustvu stranaka i branilaca.

Glavni pretres u ovom predmetu je zakazan za 24.02.2020. godine u 09.00 časova i započeće čitanjem optužnice u skladu sa odredbom člana  275. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Glavni pretres je javan i mogu mu prisustvovati punoljetna lica, u skladu sa članom 250. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.