Novosti

Održano pretpretresno ročište

Danas, 06.02.2020. godine u ovom sudu je održano pretpretresno ročište u krivičnom predmetu broj 11 0 K 024603 20 K, protiv optuženih B.Đ, E.B i R.G. zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske. Predsjednik vijeća je shodno članu  249. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 53/12, 91/17 i 66/18) zakazao ovo ročište kako bi se na istom sa tužiocem, optuženim i njihovim braniocima razmotrila sva pitanja relevantna za predstojeći glavni pretres. U skladu sa zakonom, koji ne propisuje javnost ovog ročišta, isto je održano u prisustvu stranaka i branilaca.

Glavni pretres u ovom predmetu je zakazan za 24.02.2020. godine u 09.00 časova i započeće čitanjem optužnice u skladu sa odredbom člana  275. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske. Glavni pretres je javan i mogu mu prisustvovati punoljetna lica, u skladu sa članom 250. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog S.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva za izricanje mjere zabrane sastajanja sa određenim licem kao alternativne mjere za produženje pritvora, te se pritvor po posebnom pritvorskom razlogu iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, po kojem je osumnjičenom bio određen pritvor rješenjem ovog suda broj 11 0 K 025912 19 Kpp 2 od 29.12.2019. godine, ukida i osumnjičeni ima odmah pustiti na slobodu.
Osumnjičenom je određena mjera zabrane sastajanja i komuniciranja sa malodobnim oštećenim licem, na udaljenosti od 150 metara.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni S.B. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 24.01.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.C. oglašen krivim zbog krivičnog djela otmica iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu iste zakonske odredbe, te odredaba člana 53. stav 1, člana 54. stav 1. tačka 3) istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.
Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 07.11.2018. godine pa dok isti bude trajao.
O daljem egzistiranju pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 24.01.2020. godine, produžen je pritvor prema optuženom D.B. zbog krivičnog djela djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. istog zakona, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.
Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.01.2020. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom upoznavanje djece sa pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46 , 52, i 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske, za krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 7 ( sedam) godina, za krivično djelo upoznavanje djece sa pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je istog, primjenom odredbe člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedistvenu kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.
Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 23.03.2019. godine, pa nadalje.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.01.2020. godine objavio presudu kojom su optuženi V.S. i L.T. oglašeni krivim, zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama i odredbama članova 41, 42, 43, 46, 52, 53. 54, i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog V.S. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, u što je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i na izdržavanju kazne zatvora prije pravosnažnosti presude od 11.11.2018. godine do 14.05.2019.godine, te od 05.06.2019. godine od 19:45 časova, pa dok isti bude trajao, a otuženog L.T. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci, u što je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 11.11.2018. godine, pa do 29.11.2018. godine.
Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. i člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom L. T. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, te je od njega, kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, oduzeta prozirna staklna tegla sa bijelim poklopcem u čijoj se unutrašnjosti nalazi biljna materija zelene boje, opojna droga marihuana neto mase 25,551 grama.
Shodno odredbama člana 385. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, iz razloga opšte bezbjednosti, od optuženih V.S. i L.T. oduzete su dvije staklene tegle u kojim se nalazi zelena biljna materija marihuana-indijska konoplja Cannabis sativa L, neto mase od 47,6677 grama; bijela praškasta materija-opojna droga amfetamin, pomiješana sa nečistoćama, neto mase 0,6512 grama, neto mase 0,0356 grama, neto mase 0,3146 grama, neto mase 3,5301 grama, neto mase 7,1472 grama, neto mase 0,2767 grama, neto mase 0,1245 grama, neto mase 17,5656 grama; prah bijele boje-opojna droga amfetamin neto mase 3,2046 grama, neto mase 34,753 grama, u prozirnoj foliji bruto mase 7,1472 grama, u prozirnoj foliji bruto mase 110,0649 grama; korito sudopera u kome je zalijepljen sloj amfetamina; epruveta sa 50 ml tečnosti bijele boje i druga epruveta sa tečnosti od 30 ml bijele boje u kojem je rastvorena opojna droga amfetamin; opojna droga marihuana neto mase 122,199 grama upakovanu u prozirnu foliju i omotanu izolir trakom; dvije ovalne plastične epruvete sa sadržajem 50 grama prozirne tečnosti- opojna droga amfetamin; PVC kašika tzv. ''dozer“ bijele boje; 218 komada tableta opojne droge „Ekstazi“; okrugla digitalna vaga srebrne boje sa staklenim tasom; digitalna precizna vaga marke i tipa ''Ohaus - Adventur Pro''; komponente za gradnju improvizovane laboratorije za proizvodnju opojne droge ''skank'' i to: tri reflektora 60 x 60 cm sa pripadajućim kablovima, usisnik zraka koji služi za ventilaciju sa natpisom „prima“ na koji je montirana PVC cijev prečnika 125 mm sa jedne strane, a sa druge strane rasteziva cijev šator crne boje umotan u rolnu prečnika 32 cm i dužine 130 cm, kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 lampe, tri konvertora za lampe sa natpisom „LUMII DIGITA“ dvije rolne PVC folija bijela PVC vrećica sa plastičnim držačima šatora, aluminijska folija kojom se oblaže unutrašnjost šatora, tri crne trake za zatezanje, dio gibljivog crijeva dužine 38 cm, metalna šelna i crno bijela jastučnica sa ispisanim kineskim slovima.
Optuženom V. S. je produžen pritvor nakon izricanja prvostepene presude u trajanju od najduže devet mjeseci od dana izricanja iste. Pritvor je produžen optuženom zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Na ročištu za Izjašnjenje o krivici koje je održano dana 22.01.2020. godine, pred sudijom za prethodno saslušanje Okružnog suda u Banjaluci, povodom optuženice Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala broj T12 1 KT 0000963 19, od dana 27.12.2019. godine, optuženi su se izjasnili na sljedeći način:

optuženi B. Đ. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakonika: NISAM KRIV

optuženi E. B. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske: NISAM KRIV

optuženi R.G. zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pomaganju iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 39. istog zakonika: NISAM KRIV

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi N.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. Krivičnog Zakonika Republike Srpske, pa ga sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i članova 46. stav 1, 52. stav 1, 53. stav 4. i člana 54. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 10 (deset) mjeseci.
Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 15.07.2019.godine u 19,55 časova pa nadalje.
O mjeri pritvora protiv optuženog, sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi A.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbi člana 46. stav 1, člana 52. stav 1, člana 53. i člana 54. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Na osnovu odredbe člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrična mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti, koja će trajati dok se ne otklone razlozi zbog kojih je izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere, uračunava se u kaznu zatvora.
Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog je oduzet predmet, bajonet vojničke puške marke CZ M-72.
Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 13.08.2019.godine od 19,50 časova, pa nadalje.
Oštećena lica su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućena na parnicu.
O daljem egzistiranju pritvora protiv optuženog sud je odlučio posebnim rješenjem.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog D.L. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina iz člana 173. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, za izricanje mjere zabrane kao alternativne mjere za produženje pritvora osumnjičenom, kojim se utvrđuje da i dalje egzistira posebni pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske po kojem je osumnjičenom bio produžen pritvor rješenjem ovog suda 11 0 K 025703 19 Kv 2 od 18.12.2019. godine, pa se osumnjičenom ukida pritvor i isti se ima odmah pustiti na slobodu, jer se umjesto mjere pritvora na osnovu člana 185. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 4. istog zakona, prema osumnjičenom određuje mjera zabrane sastajanja, približavanja na udaljenosti od 150 metara i komunikacije sa malodobnim oštećenim licima.
Na osnovu člana 189. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, izrečenu mjeru izvršava nadležni policijski organ, a koji je u obavezi obavijestiti ovaj sud ukoliko optuženi ne ispunjava obaveze naložene izrečenom mjerom.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni D.L. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu radi izvršavanja izrečene mjere zabrane.

Strana 1 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>