Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 24.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom M.O. zbog zbog devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbog devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46 , 52, 53. stav 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za počinjena 3 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 5 (pet) mjeseci, za počinjena 3 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 7 (sedam) mjeseci, za počinjeno jedno krivično djelo razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 8 (osam) mjeseci, za počinjena 2 krivična djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo teške krađe iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne ) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je primjenom odredba člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.O. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 02.03.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Istom presudom, na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 18.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 42, 43, 44, 46 i 49,50, 52 , 59, 72, 77. i 82. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, u koju je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od dana 11.10.2018. godine pa do dana 11.11.2018. godine i na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 (trihiljade) KM, koju je optuženi obavezan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude.

Ako optuženi ne plati novčanu kaznu u cijelosti ili djelomično u roku koji mu je određen, sud će narediti njeno prinudno izvršenje u postupku koji je propisan zakonom. Ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 (jedne) godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora, na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom zatvora.

U skladu sa odredbama člana 71. i 77. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poslova, djelatnosti i dužnosti u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, što podrazumijeva da se za vrijeme trajanja iste optuženom zabranjuje obavljanje svih rukovodećih dužnosti u organima uprave i lokalne samouprave kao i u privrednim subjektima i drugim pravnim licima, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama članova 71. i 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, kao sredstvo koje je upotrijebljeno za izvršenje krivičnog djela.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.10.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom Z.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jednog) mjeseca, računajući od 16.10.2019 godine, sa početkom u 00:40 časova, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati najduže do 16.11.2019. godine do 00:40 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 15.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom I.J. zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2 u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. i člana 39. stav 1. tačka 2) i 4) Krivičnog zakona Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za počinjeno krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom I.J. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jedan) mjesec.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i to od 28.05.2019. do 05.07.2019. godine i od 16.07.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na pranicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.10.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 30 dana, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 10.11.2019. godine do 14:30 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.10.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 16.08.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 12.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S.S. i S.M. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni S.S. počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenoj S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju iz člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 11.12.2019. godine do 7,20 časova za osumnjičenog S.S. i do 9,00 časova za osumnjičenu S.M.

Osumnjičenima se pritvor produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v), a prema osumnjičenom S. S. i zbog tačke g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima M.G, A.M. i B.K. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na optuženog G. M. i iz  pritvorskog razloga propisanog odredbom člana 197. stav 1. tačka a) istog zakona.

Strana 2 od 52

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>