Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi N.D. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 1. i 2. Krivičnog Zakonika Republike Srpske, pa ga sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i članova 46. stav 1, 52. stav 1, 53. stav 4. i člana 54. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 10 (deset) mjeseci.
Na osnovu člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 15.07.2019.godine u 19,55 časova pa nadalje.
O mjeri pritvora protiv optuženog, sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.01.2020. godine objavio presudu kojom je optuženi A.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i odredbi člana 46. stav 1, člana 52. stav 1, člana 53. i člana 54. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina.
Na osnovu odredbe člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrična mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti, koja će trajati dok se ne otklone razlozi zbog kojih je izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere, uračunava se u kaznu zatvora.
Na osnovu člana 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog je oduzet predmet, bajonet vojničke puške marke CZ M-72.
Na osnovu odredbe člana 59. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 13.08.2019.godine od 19,50 časova, pa nadalje.
Oštećena lica su sa imovinsko pravnim zahtjevom upućena na parnicu.
O daljem egzistiranju pritvora protiv optuženog sud je odlučio posebnim rješenjem.

UKIDANJE PRITVORA I ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.01.2020. godine, donio rješenje u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog D.L. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom polna zloupotreba djeteta starijeg od petnaest godina iz člana 173. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, povodom prijedloga Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, za izricanje mjere zabrane kao alternativne mjere za produženje pritvora osumnjičenom, kojim se utvrđuje da i dalje egzistira posebni pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske po kojem je osumnjičenom bio produžen pritvor rješenjem ovog suda 11 0 K 025703 19 Kv 2 od 18.12.2019. godine, pa se osumnjičenom ukida pritvor i isti se ima odmah pustiti na slobodu, jer se umjesto mjere pritvora na osnovu člana 185. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske i člana 187. stav 4. istog zakona, prema osumnjičenom određuje mjera zabrane sastajanja, približavanja na udaljenosti od 150 metara i komunikacije sa malodobnim oštećenim licima.
Na osnovu člana 189. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, izrečenu mjeru izvršava nadležni policijski organ, a koji je u obavezi obavijestiti ovaj sud ukoliko optuženi ne ispunjava obaveze naložene izrečenom mjerom.
Izrečena mjera zabrane može trajati dok za to postoji potreba, a sve do donošenja drugačije odluke suda.
Na osnovu člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičeni se upozorava da se protiv njega može odrediti pritvor, ako prekrši izrečenu mjeru.
Osumnjičeni D.L. će biti pušen odmah na slobodu nakon što sud ovo rješenje dostavi nadležnom policijskom organu radi izvršavanja izrečene mjere zabrane.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.12.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom S.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 28.01.2020. godine do 14:00 časova.

 

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 25.12.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima R. D, S. K. i B. Z. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 29.11.2019. godine, zbog osnovane sumnje da su učinili krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 4. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni R.D i krivično djelo paljevine iz člana 243. stav 1. istog zakonika, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati u daljnjem toku istrage još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno najduže do 26.02.2020.godine u 18.15 časova u odnosu na osumnjičenog R.D, a 17.00 časova u odnosu na osumnjičene S. K. i B. Z.

Osumnjičenima se pritvor produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke a) i b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na osumnjičene R.D. i B.Z i razloga za pritvor iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 23.12.2019. godine, određuje se pritvor optuženoj S.M. zbog krivičnog djela pomaganje u izvršenju krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. i članom 39. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivičnog djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici iz člana 190. stav 3. istog zakona, koji po ovom rješenju može trajati od dana lišenja slobode i predaje optužene Kazneno popravnom zavodu Banjaluka do izricanja prvostepene presude, a najduže dvije godine od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora po isteku svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optužena pustiti na slobodu.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.12.2019. godine, produžen je pritvor optuženom S.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, a koji je produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 08.10.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Ž.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, na osnovu istog zakonskog propisa, uz primjenu odredbi člana 52. stav 1, 2. i 5, člana 53. stav 1, 3. i 4, člana 54. stav 2. tačka 7, člana 62. stav 1, člana 63. stav 1. i 3. i člana 44. stav 5. istog zakona izrekao uslovnu osudu na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca koja se neće izvršiti ako optuženi u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo i novčanu kaznu od 1.000,00 (hiljadu) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana po pravosnažnosti presude, uz upozorenje da će se u suprotnom provesti postupak prinudne naplate pa ukoliko u tom postupku ne bude naplaćena, sud će novčanu kaznu zamijeniti kaznom zatvora, tako da će se za svakih 50 KM neplaćene novčane kazne odrediti jedan dan kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom Ž. K. je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, te mu je kao predmet koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela oduzeta novčanica od 100,00 (stotinu) KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 20.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, izvršenog u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske sud istog osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina i 9 (devet) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.04.2018. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na pranicu.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9, a u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: automatske puške M-70 AB fabričkog broja… , call 7,62 mm sa pet okvira sa 92 metka call 7,62mm.

O daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.12.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi G.T. oglašen krivim zbog dva krivična djela razbojništva u sticaju iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisan iz člana 28, 32, 38. tačka 2), 39. stav 1. tačka 2) i člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske za dva krivična djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, pa je primjenom odredaba člana 42. stav 2. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog G.T. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 510 KM.

Ovom odlukom stavljena je van snage pravosnažna presuda ovog suda broj 11 0 K 017809 16 K od 17.03.2016. godine.

Strana 2 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>