Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom N.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2018. godine.

ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.10.2018. godine donio rješenje kojim je, na osnovu člana 186. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima R.B, R.O. i A.Š. zbog postojanje osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, izrekao mjere zabrane napuštanja  boravišta i to osumnjičenom R.B, opštine Brčko, a osumnjičenim R.O. i A.Š, opšitne Gračanica i mjera zabrane putovanja izvan navedenih opština, koje mjere mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, ako navedenim licima nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne, ako im bude izrečena kazna zatvora.

Istim rješenjem je odlučeno da ukoliko prekrše obavezu iz izrečenih mjera, osumnjičenima će se odrediti pritvor, shodno odredbi člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 20.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom G.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. istog zakona. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 18.11.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi O.K. i N.J. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 7 (sedam) godina. 

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom O.K. počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine, a optuženom N.J. počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, te je odlučeno da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog O.K. su oduzete supstance koje su proglašene za opojne droge, i to: bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,50 grama, jedan paket oblijepljen smeđom selotejp trakom u kojem se nalazi marihuana, ukupne bruto mase 895,99 grama, smeđa praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,49 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 3,23 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,31 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 0,75 grama.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela: i to: ruksak crveno crne boje u kojem se nalazi: crna torbica sa jednom digitalnom vagom sa natpisom „Voltcraft“ serijskog broja PS-200HTP, sa tragovima opojnih droga marihunane i kokaina u kožnoj crnoj futroli, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Eronet“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke ZTE, sivo bijele boje sa oštećenjima na cijeloj bočnoj strani telefona, mobilni telefon marke „LEAGOO“ žute boje, sa pripadajućom baterijom i sim karticom, mobilni telefon marke „Huawei“ crne boje, sa oštećenom folijom na displeju, sa sim karticom i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Alcatel" One touch, crne boje, sa sim karticom „Friend“ i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje sa gumenom oblogom crne boje, naljepnica sa zadnje strane sa ispisanim IMEI brojem, pripadajućom memori karticom 8 GB i „Frend“ sim karticom, nosač mikro SD kartice „Kingston“ crne boje, nosač sim kartice M;tel, mobilni telefon marke „Samsung“ crne sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućiom baterijom i mobilni telefon marke „Nokia“, bijelo sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 08.10.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela terorizam iz člana 299. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačke 1) i 4) Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 63. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri godine ne izvrši  novo ili slično krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: mobilni telefon marke „HUAWEI“, bijele boje i crnog displeja, sa pripadajućom SIM karticom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, pa mu je sud, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3. istog zakona, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.04.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9. u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: automatsku pušku M-70 AB fabričkog broja 536788 call 7,62 mm sa pet okvira sa 92 metka call 7,62 mm.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi A.J, Z.D, V.T. i D.Č. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ih je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37. stav 1. i 38. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio, i to: optuženog A.J. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije)  godine, optuženog Z.D. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optuženog V.T. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i optuženog D.Č. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

UKIDANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.09.2018. godine ukinuo pritvor prema osumnjičenim M.B. i M.L, određen rješenjem ovog suda od 05.09.2018. godine, zbog krivičnog djela teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 3. u vezi sa stavom 2. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, te je određeno da se isti imaju odmah pustiti na slobodu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 19.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi P.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 352. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 37, 38. i 39. stav 1. tačka 4) Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 1.500,00 KM, koju je dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti ove presude.

Istom presudom je određeno da ukoliko optuženi ne plati novčanu kaznu u ostavljenom roku, ista će se zamijeniti kaznom zatvora, tako što će se za svakih započetih 100,00 KM novčane kazne odrediti 1 (jedan) dan zatvora, s tim da zatvor ne može prekoračiti propisanu kaznu za krivično djela.

Na osnovu člana 62. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena i mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela i to: novčanica u apoenu od 10,00 KM.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 14.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi V.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 224. stav 2. a u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz člana  32. 37. i 39. stav 1. tačka 2. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora utračunato vrijeme provedeno u pritvoru od 17.10.2014. godine do 20.11.2014. godine.

Strana 11 od 49

<< Početak < Prethodna 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sledeća > Kraj >>