Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.10.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi M.G, A.M. i B.K. oglašeni krivima zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa i propisa iz člana 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio optuženog M.G. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i (četiri) mjeseca, a optužene A.M i B.K. na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 08.01.2019. godine, pa nadalje.

Istom presudom je na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske  optuženom M.G. izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 07.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom M.H. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32. i člana 52. stav 1. istog zakona za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za počinjeno krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. stav 1. i stav 2. tačka 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 2 (dva) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera trajaće dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, a najduže do 3 godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 03.10.2019. godine, produžen je pritvor optuženom N.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 07.06.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 01.07.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 04.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 03.10.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.09.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je učinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjeseca, odnosno do 06.11.2019. godine do 20.30 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom A.D. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo silovanje iz člana 165. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 25.10.2019. godine do 16:50 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 20.09.2019. godine, produžen je pritvor optuženom M.Š. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 23.04.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 17.05.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 17.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. i ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 18.09.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.B. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 21.06.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 19.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.09.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina u pokušaju iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu navedenih zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 43, 46, 52, 53, 54, 71, 73, 76. i 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 01.11.2018. godine, pa do 01.12.2018.godine.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne ili u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi, a trajaće dok se ne otklone razlozi zbog kojih je mjera izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere uračunava se u kaznu zatvora.

Na osnovu odredbe člana 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim licem u trajanju od 2 (dvije) godine, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeno na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od dana 13.09.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima S.V. i A.B. zbog krivičnog djela teško ubistvo  iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 3 od 52

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>