Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 13.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S. Š, D. T. i N. D. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 18.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osumnjičeni S.Š. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona i krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni D. T. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.10.2019. godine do 19,50 časova.

Pritvor je produžen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 07.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom G.N. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 12.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 15,00 časova 09.10.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 01.08.2019. godine, produžen je pritvor optuženima D. E, S. T. i Ž. E. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 20.02.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 13.03.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 15.05.2019. godine, i to prema optuženom D. E. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog Zakona, a prema optuženima Ž. E. i T. S. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se u odnosu na optužene D. E. i S. T. produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dok se isti u odnosu na optuženu Ž. E. produžava zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVIRA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 31.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom B.K. zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 31.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 31.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi B.K. oglašen krivim zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te u skladu sa odredbama članova 46, 52, 53. stavovi 1. i 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu STR ''R.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''P. s.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''M.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, pa ga je sud, u skladu sa odredbama članova 56. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju mu je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru od dana 27.05.2019. godine od 20:00 časova, pa sve dok isti bude trajao.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi je obavezan da u roku od 30 (trideset ) dana po pravosnažnosti presude oštećenima nadoknadi materijalnu štetu nastalu izvršenjem krivičnih djela.

Na osnovu članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske prema optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, te je od njega oduzet nož sa plastičnom drškom crne boje dužine oštrice od 20 cm, ukupne dužine 32 cm.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 27.07.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenima S.N. i R.N. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena prozivodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju prema osumnjičenom S.N. može trajati najduže do 25.08.2019. godine do 21:10 časova, a prema osumnjičenom R.N. može trajati najduže do 25.08.2019. godine do 21:50 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.07.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom S.T. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. i teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 2. u vezi sa članom 37. istog zakonika.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 23.08.2019. godine do 17.05. časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od dana 22.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima V.M, G.P, A.P. i O.B. zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 22.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 22.07.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi V.M, G.P, A.P. i O.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, pa je sud optuženom V.M. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom V.M. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženom G.P. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom G.P. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci, optuženom A.P. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom A.P. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 10 (deset) godina i 6 (šest) mjeseci i optuženom O.B. za počinjeno krivično djelo razbojništva iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 7 (sedam) godina i 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 32. stav 1. i 33. stav 1. istog zakona, utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je na osnovu člana 42. stav 2. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom O.B. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) godina i 6 (šest) mjeseci,

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženima V.M, G.P, A.P. i O.B. je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru i to optuženima V.M, G.P. i A.P. počev od 13.01.2016.godine, a optuženom O.B počev od 15.01.2016.godine, pa nadalje.
Na osnovu člana 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeta imovinska korist koju su pribavili izvršenjem krivičnog djela.

Na osnovu člana 399. stav 7. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto vatreno oružje i to: automatska puška marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška  marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška marke „....“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, automatska puška marke „...“ 7,62x39 mm, „M70B1“, serijskog broja …, automatska puška marke „C. z.“ 7,62x39 mm, „M70AB2“, serijskog broja …, pet okvira za municiju, kalibra 7,62 x 39 mm, koji se koriste za automatske puške, 43 komada metaka kalibra 7,62 x 39 mm i ručni raketni bacač M80, serijski broj ….

Na osnovu člana 62. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzeto putničko motorno vozilo.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 18.07.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima S.Š, D.T, N.D. i D.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a), b) i v) istog zakona, prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i b) istog zakona, a prema osumnjičenom D. Đ. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) istog zakona, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 14.08.2019. godine do 19,50 časova.

Strana 5 od 53

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>