Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 15.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom I.J. zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2 u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 15.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi I.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37. stav 1. i člana 39. stav 1. tačka 2) i 4) Krivičnog zakona Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo iz člana 148. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u vezi sa članom 20. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, za počinjeno krivično djelo laka tjelesna povreda iz člana 155. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom I.J. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 1 (jedan) mjesec.

Na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u ekstradicionom pritvoru i to od 28.05.2019. do 05.07.2019. godine i od 16.07.2019. godine, pa dok isti bude trajao.

Na osnovu odredbe člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuje na pranicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.10.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 30 dana, računajući od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 10.11.2019. godine do 14:30 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 09.10.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 16.08.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 12.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 3 (tri) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S.S. i S.M. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni S.S. počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenoj S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju iz člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 11.12.2019. godine do 7,20 časova za osumnjičenog S.S. i do 9,00 časova za osumnjičenu S.M.

Osumnjičenima se pritvor produžava zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) i v), a prema osumnjičenom S. S. i zbog tačke g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 08.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima M.G, A.M. i B.K. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na optuženog G. M. i iz  pritvorskog razloga propisanog odredbom člana 197. stav 1. tačka a) istog zakona.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 08.10.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi M.G, A.M. i B.K. oglašeni krivima zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa i propisa iz člana 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio optuženog M.G. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i (četiri) mjeseca, a optužene A.M i B.K. na kaznu zatvora u trajanju od po 4 (četiri) godine.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 08.01.2019. godine, pa nadalje.

Istom presudom je na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske  optuženom M.G. izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 07.10.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom M.H. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženog na izdržavanje kazne zatvora, a najduže 9 (devet) mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.10.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.H. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32. i člana 52. stav 1. istog zakona za počinjeno krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za počinjeno krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. stav 1. i stav 2. tačka 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 2 (dva) mjeseca.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera trajaće dok ne prestanu razlozi zbog kojih je izrečena, a najduže do 3 godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 03.10.2019. godine, produžen je pritvor optuženom N.S. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 07.06.2019. godine, a koji je produžen rješenjem istog suda od 01.07.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 04.09.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1.  Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 5 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>