Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 18.09.2019. godine, produžen je pritvor optuženom A.B. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 21.06.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 19.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.09.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi M.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina u pokušaju iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu navedenih zakonskog propisa i propisa iz članova 41, 43, 46, 52, 53, 54, 71, 73, 76. i 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina u koju se uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od dana 01.11.2018. godine, pa do 01.12.2018.godine.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti od alkohola, koja će se izvršiti u ustanovi za izvršenje kazne ili u zdravstvenoj ili drugoj specijalizovanoj ustanovi, a trajaće dok se ne otklone razlozi zbog kojih je mjera izrečena, ali ne duže od tri godine. Vrijeme provedeno u ustanovi za izvršenje ove mjere uračunava se u kaznu zatvora.

Na osnovu odredbe člana 79. Krivičnog zakonika Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim licem u trajanju od 2 (dvije) godine, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeno na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala od dana 13.09.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženima S.V. i A.B. zbog krivičnog djela teško ubistvo  iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima, nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do upućivanja optuženih na izdržavanje kazne zatvora, a najduže devet mjeseci od dana izricanja prvostepene presude.

Pritvor protiv optuženih se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za  suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 13.09.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi S.V. i A.B. oglašeni krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. i izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28,32, 37 stav 1 Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom S.V. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149 stav 2 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne godine) i 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 19 (devetnaest) godina, a optuženom A.B. za krivično djelo teško ubistvo iz člana 149. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina,
za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 399. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, za krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402 stav 1, u vezi sa članom 23 Krivičnog zakona Republike Srspke utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) mjeseci, pa je istom, primjenom odredbe člana 42. Krivičnog zakona Republike Srpske izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 18 (osamnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima S.V. i B.A. se u izrečene jedinstvene kazne zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 16.10.2016. godine, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 399. stav 7. i člana 62. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženim S.V. i A.B se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela.

Na osnovu člana 108. stav 1. i 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni  su sa imovinsko-pravnim zahtjevima upućeni na parnični postupak.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 13.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima S.S. i S.M. i to prema osumnjičenom S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenom S.M. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo navođenje djeteta na prostituciju iz člana 180. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen prema osumnjičenom S.S. zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnog postupku Republike Srpske, u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju  pritvor može trajati do 11.10.2019.godine i to do 07.20 časova. a prema osumnjičenom S.M. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 11.10.2019.godine do 09,00 časova.


PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 12.09.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom D.Đ. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 17.08.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.11.2019. godine do 20.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 12.09.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom A.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 16.08.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 1 (jedan) mjesec, odnosno do 13.10.2019. godine do 19.50 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 09.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima R.B, N.O. i E.K. zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni N.O. i E.K. počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni R.B. da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor je određen prema osumnjičenima R.B, E.K. i N.O. zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenim N.O. i zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati u odnosu na osumnjičene do 06.10.2019.godine, i to u odnosu na R.B. i N.O. do 20,30 časova, a u odnosu na E.K. do 20,45 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 06.09.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi S.R. i O.S. oglašeni krivim, i to optuženi S.R. zbog krivičnog djela organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi O.S. zbog krivičnog djela kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a sve u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa optuženom S.R. za krivično djelo organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog S.R. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina, dok je optuženog O.S. za krivično djelo kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog O.S. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 3 (tri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.10.2013. godine pa do 05.04.2016. godine i vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne počev od 05.04.2016.godine do 17.04.2018.godine.

Na osnovu člana 77 Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženima S.R. i S.O. izrekao mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da im se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 16.08.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom A.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 13.09.2019. godine do 19:50 časova.

Strana 6 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>