Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 20.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.O. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina maloljetnim licima iz člana 198. b) stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je Sud na osnovu tog zakonskog propisa i propisa iz člana 32, 33. i člana 37. stav 1. istog zakona osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da na ime naknade štete plati oštećenom licu iznos od 7.500,00 KM u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnom prinudnog izvršenja.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 19.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi S.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46. i člana 53. stav 2. i člana 207. stav 7. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od  6 (šest) mjeseci.

Na osnovu odredbe  člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 15.04.2018. godine, pa do 11.05.2018. godine.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta, kao predmeta koji su upotrijebljeni za izvršenje krivičnog djela i to: mobilni telefon marke „Samsung“ crne boje, sa oštećenjem u gornjem desnom dijelu prednje strane i u gornjem desnom dijelu zadnje strane, sa pripadajućom SIM karticom FREND.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 15.02.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi M.H. oglašen krivim za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakona, u sticaju sa krivičnim djelom prinuda iz člana 141. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. i krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 46, 52. i 56. stav 1. istog zakona za krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 12 (dvanaest) godina, za krivično djelo prinuda iz člana 141. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 4. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, pa je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev 10.03.2018. godine, pa nadalje.

Na osnovu odredbe člana 76. stav 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti obaveznog liječenja od zavisnosti koja će se provoditi u ustanovi za izvršenje kazne zatvora.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta supstanca koja je proglašena za opojnu drogu i to: plastificirane vrećice sadržaja opojne droge spid u gramažama: 89,795 g, 46,085 g, 2,434 g i 0,912 g, te na osnovu odredbe člana 385. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, od optuženog je trajno oduzeta supstanca koja je proglašena za opojnu drogu i to: zelena biljna materija u količini od 0,643 g, koja predstavlja opojnu drogu Cannabis.

Na osnovu odredbe člana 361. stav 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske, od optuženog je oduzeto 9 komada pištoljske municije, metaka kalibra 7,62x25 mm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 14.02.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi M.S. i B.J. oglašeni krivim, i to optuženi M.S zbog dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske i krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. istog zakona, a optuženi B.J. zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32. stav 1, 33. stav 1, 37. stav 1. i 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom M.S. za dva krivična djela zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 4. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 2 (dvije) godine, za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine, te je primjenom člana 42. stav 2. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženog M.S. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci, dok je optuženog B.J. za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 347. stav 3. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu odredbe člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom M.S. je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 03.07.2017. godine do 03.10.2017. godine.          

Na osnovu člana 56. stav 1. tačka 3) i člana 60. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženima je izričena mjera bezbjednosti zabranja vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova poslova državnih službenika u državnim organima kojima je na osnovu zakona ili drugog propisa donesenog na osnovu zakona povjereno upravljanje imovinom, u trajanju od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se u vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 10.01.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenima M.G, A.M. i B.H. zbog postojanja osnovane sumnje da su učiniili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz  člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. istog zakona.

Pritvor se određuje osumnjičenima zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) a prema osumnjičenom M.G. i zbog tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati od časa lišenja slobode, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do 08.02.2019. godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 03.01.2019. godine, produžen je pritvor optuženom M.Č. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 11.09.2018. godine, a produžen rješenjem ovog suda od 04.10.2018. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 06.12.2018. godine, zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u  vezi sa članom 22. i članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od potvrđivanja optužnice, uz obaveznu kontrolu opravdanosti pritvora koja će se vršiti svaka dva mjeseca od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.12.2018. godine objavio presudu kojom se optuženi G.T. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio dva krivična djela razbojništva iz člana 233. stav 2. Krivičnog zakona Republike Srpske.

Na osnovu člana 100. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava suda.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnični  postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi S.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 46, 52, 53. stav 3)  i 54. stav 1 tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.07.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera  bezbjednosti oduzimanje predmeta koje je korišten prilikom izvršenja krivičnog djela i to: sjekira dužine 42 cm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućujen na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Z.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz članova 42, 46. i 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvoru u trajanju od 3 (tri) godine. 

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to: providna plastična vrećica, zatvorena zip zatvaračem i heft mašinom u kojoj se nalazi biljna materija zeleno smeđe boje koja je upakovana u bijelu providnu plastičnu vrećicu, a koja je upakovana u crvenu plastičnu vrećicu ukupno bruto mase 40,48 grama, smeđa biljna materija upakovana u cigaretu sa tragovima sagorjevanja, a koja je upakovana u plastičnu providnu vrećicu zatvorena heft mašinom, ukupno bruto mase 1,81 grama.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi D.B. i R.A. oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,  pa je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 38, 41, 42. i 43. stav 1 tačka 1) istog zakona, optuženog D.B. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženog R.A. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Na osnovu člana 108. stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Strana 6 od 46

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>