Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 07.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 05.09.2019. godine do 08.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 25.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženom B.K. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 29.05.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Z.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i odredaba članova 5, 28, 37, 38, 39, 46, 47, 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je optuženom utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude vrati imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.500,00 (dvijehiljadepestotina) KM.

Na osnovu člana 94. i 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 386. i 387. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske od optuženog Z. B. oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.500,00 dvijehiljadepetstotina) KM, koji iznos je optuženi dužan platiti u roku od 6 mjeseci od pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 108 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuena na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.06.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi G.B, M.M, Đ.B. i Đ.Đ. oglašeni krivim, i to optuženi G.B. zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi M.M, Đ.B. i Đ.Đ. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa, optuženog G.B. zbog izvršenog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, optuženog M.M. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženog Đ.B. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i optuženog Đ.Đ. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest)

Na osnovu člana 59. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženom G.B. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.10.2018. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.

Istom presudom je na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom izričena mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: odvijača crne boje, sa plastičnom drškom, dužine 20 cm i autodizalice, crne boje.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 21.06.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom N.P. zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, počev od 21.06.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi N.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na na kaznu zatvora u trajanju od 12 ( dvanaest) godina.

Na osnovu člana 59 Zakona o krivičnom postupku  Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 31.03.2019.godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 108 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su upućuju na parnični postupak.

Istom presudom se na osnovu člana 82 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: pištolj marke „ČZ M-83 Browing“ fabričkog broja 058426, kalibra 7,65 mm, okvir za miniciju, metak 7,65 mm.- 5 komada

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci  je dana 21.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom A.B, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 20.07.2019. godine do 00,25 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te primjenom odredbi članova 41, 43, 49, 50, 52, 5, 54,  Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na novčanu kaznu  u iznosu od 500,00 KM (petstotina) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

UKIDANJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 20.06.2019. godine, ukinut je pritvor osumnjičenim L.D, N.K. i A.I, određen rješenjem ovog suda od 05.06.2019. godine, prema osumnjičenim N.K i A.I. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenoj L.D. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci,  je dana 19.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima O.S, D.R, D.B, A.S, S.P. i M.M. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati u odnosu na osumnjičene O.S, D.R, D.B i M.M. najduže do 17.07.2019. godine, do 10,00 časova, u odnosu na osumnjičenog A.S. najduže do 17.07.2019. godine, do 09,30 časova, a prema osumnjičenom S.P. najduže do 17.07.2019. godine, do 09,45 časova.

Strana 7 od 52

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>