Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 09.09.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima R.B, N.O. i E.K. zbog postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni N.O. i E.K. počinili krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni R.B. da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor je određen prema osumnjičenima R.B, E.K. i N.O. zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenim N.O. i zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati u odnosu na osumnjičene do 06.10.2019.godine, i to u odnosu na R.B. i N.O. do 20,30 časova, a u odnosu na E.K. do 20,45 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 06.09.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi S.R. i O.S. oglašeni krivim, i to optuženi S.R. zbog krivičnog djela organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, zbog krivičnog djela iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi O.S. zbog krivičnog djela kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a sve u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske i zbog dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa optuženom S.R. za krivično djelo organizovanja kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 3 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 istog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina, za krivično djelo iznuđivanje iskaza iz člana 328 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za tri krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog S.R. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 (devet) godina, dok je optuženog O.S. za krivično djelo kao pripadnik organizovanog kriminalnog udruženja iz člana 366 stav 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207 stav 3 u vezi sa stavom 1 i 2 Krivičnog zakonika Republike Srpske i u vezi sa članom 38 a u vezi sa krivičnim djelom zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja iz člana 315 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina, za dva krivična djela falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kazne zatvora u trajanju od po 3 (tri) mjeseca, te je primjenom člana 56 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženog O.S. osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina i 3 (tri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.10.2013. godine pa do 05.04.2016. godine i vrijeme provedeno na izdržavanju zatvorske kazne počev od 05.04.2016.godine do 17.04.2018.godine.

Na osnovu člana 77 Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženima S.R. i S.O. izrekao mjeru bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da im se vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.
Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Na osnovu člana 297 tačka d) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je odbio optužbu da su S.R. i O.S. izvršili krivično djelo povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlaštenja iz člana 329 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 16.08.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom A.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo u pokušaju iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 13.09.2019. godine do 19:50 časova.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od dana 13.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenima S. Š, D. T. i N. D. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 18.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osumnjičeni S.Š. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona i krivičnim djelom falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičeni D. T. u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 14.10.2019. godine do 19,50 časova.

Pritvor je produžen prema osumnjičenom S. Š. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, prema osumnjičenom D. T. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a prema osumnjičenom N. D. zbog pritvorskih osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od dana 07.08.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom G.N. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 12.07.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo napad na sudiju ili javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 15,00 časova 09.10.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 01.08.2019. godine, produžen je pritvor optuženima D. E, S. T. i Ž. E. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 20.02.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 13.03.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 15.05.2019. godine, i to prema optuženom D. E. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog Zakona, a prema optuženima Ž. E. i T. S. zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se u odnosu na optužene D. E. i S. T. produžava zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, dok se isti u odnosu na optuženu Ž. E. produžava zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVIRA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 31.07.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom B.K. zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci počev od 31.07.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 31.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi B.K. oglašen krivim zbog pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te u skladu sa odredbama članova 46, 52, 53. stavovi 1. i 4. i člana 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu STR ''R.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''P. s.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''M.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' Ulica ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, za krivično djelo razbojništvo iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, učinjenog na štetu sportske kladionice ''AM S.'' u Ulici ..., utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, pa ga je sud, u skladu sa odredbama članova 56. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 6 (šest) mjeseci, u koju mu je uračunato i vrijeme provedeno u pritvoru od dana 27.05.2019. godine od 20:00 časova, pa sve dok isti bude trajao.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi je obavezan da u roku od 30 (trideset ) dana po pravosnažnosti presude oštećenima nadoknadi materijalnu štetu nastalu izvršenjem krivičnih djela.

Na osnovu članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske prema optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim je izvršeno krivično djelo, te je od njega oduzet nož sa plastičnom drškom crne boje dužine oštrice od 20 cm, ukupne dužine 32 cm.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, je dana 27.07.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenima S.N. i R.N. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlašćena prozivodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju prema osumnjičenom S.N. može trajati najduže do 25.08.2019. godine do 21:10 časova, a prema osumnjičenom R.N. može trajati najduže do 25.08.2019. godine do 21:50 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.07.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom S.T. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. i teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 2. u vezi sa članom 37. istog zakonika.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 23.08.2019. godine do 17.05. časova.

Strana 7 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>