Novosti

PRODUŽENJE PRITORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 17.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženom D.B. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 25.03.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 19.04.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.05.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom B.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode.

Na isto rješenje, branilac osumnjičenog je uložilo žalbu, o kojoj je odlučivalo vijeće Okružnog suda u Banjaluci dana 14.06.2019. godine, tako da je istu odbilo kao neosnovanu, čime je rješenje sudije za prethodni postupak postalo pravosnažno.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.06.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi D.Š. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 06.06.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom R.G. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.05.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 10.08.2019. godine do 15:15 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci,  je dana 07.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom N.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od 15 godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 05.07.2019. godine, do 08,00 časova.

PRODUŽENJE PRITORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 03.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženima M.G, A.M. i B.K. koji im je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 10.01.2019. godine, a produžen rješenjem ovog suda od 05.02.2019. godine i rješenjem Vrhovnog suda Republike Srpske od 04.04.2019. godine, zbog krivičnog djela izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa krivičnim djelom neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. istog zakona, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.
 
Pritvor protiv optuženih se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a u odnosu na optuženog M.G. i iz pritvorskog razloga propisanog članom 197. stav 1. tačka a) istog zakona.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.06.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenima S.B, L.D, N.K. i A.I. zbog  postojanja osnovane sumnje da su osumnjičeni S.B, A.I. i N.K, izvršili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osumnjičeni A.I. i N.K. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a osumnjičena L.D. izvršila krivično djelo  neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.


Pritvor se određuje osumnjičenim S.B, L.D,  A.I. i N.K. na osnovu člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a  osumnjičenom S.B. i po osnovu člana 197. stav 1. tačka a) i  v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03.07.2019. godine do 10,00 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.05.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom B.K. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio pet krivičnih djela razbojništva iz člana 277. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 27.06.2019. godine, do 20,00 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.05.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.G. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, a u vezi sa članom 23. istog zakona, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te primjenom odredbi člana 32. stav 1, člana 33. stav 1. i člana 37. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 44. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.11.2018. godine, pa nadalje, dok traje.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućen na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 17.05.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom M.Š. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 23.04.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8) Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticanju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 21.07.2019. godine do 19.25 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 8 od 52

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>