Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi G.D. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona u sticaju sa produženim krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona, pa mu je sud, postupajući u skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kao i odredbama člana 56. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za produženo krivično djelo omogućavanje uživanje opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa je primjenom odredba članova 41, 42, 46, 52, 53, 54, 56. stav 2, 57. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženi G.D. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 7 (sedam) mjeseci u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u trajanju od 30 (trideset) dana, i to od dana 30.09.2018. godine, od 14:00 časova pa do dana 30.10.2018. godine, do 14:00 časova.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 02.04.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom N.P. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 30.04.2019. godine do 19,57 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148 stav 1 u vezi sa članom 20 Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.   Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 44 Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 05.12.2016. godine, pa do 30.11.2017. godine.

Na osnovu člana 62 Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom je izričena mjera  bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: drvene palice dužine 73 cm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućujeno na parnični postupak.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem ovog suda od 29.03.2019. godine produžen je pritvor prema osumnjičenom M.O. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 02.03.2019. godine, zbog osnovane sumnje da je počinio devet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe u pokušaju iz člana 226. stav 1. tačka 2. u vezi sa članom 22. istog zakona, tako da  po ovom rješenju pritvor u toku istrage može trajati još 1 (jedan) mjesec, odnosno najduže do 09:30 časova 02.05.2019. godine.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 27.03.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi J.L. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stava 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i propisa iz članova 5, 28, 32, 37, 38. i 39. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je, na osnovu članova 55, 56. i 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izričena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.03.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom D.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 23.04.2019. godine do 16,15 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 25.03.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi V.T. oglašen krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, pa ga je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 33, 38, i 41. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 09.03.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom S.S. zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teška krađa iz člana 226. stav 1.tačka 1. istog zakona.

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačke b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 20.00 časova 07.04.2019. godine.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 07.03.2019. godine, produžen je pritvor optuženom R.T, koji mu je određen i produžen u toku istrage rješenjima sudije za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjaluci od 15.12.2018.godine i od 10.01.2019.godin, zbog krivičnog djela razbojništva iz člana 227. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 06.03.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi V.B, D.S, P.J, D.P, B.Š, D.D. i V.D. oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske - opšti dio, pa je Sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 33, 38, 41, 42. stav 2. i 43. stav 1. tačka 1) istog zakona, optuženog V.B. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine i 3 ( tri ) mjesaca, optuženog D.S. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne ) godine i 6 (šest) mjesci, optuženog P.J. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 ( jedne) godine i 3 ( tri ) mjeseca, otuženog D.P. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, optuženog B.Š. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca, optuženog D.D. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i optuženog V.D. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Istom presudom se optuženi M.P. na osnovu člana 298. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Republike Srpske - opšti dio.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

Strana 9 od 51

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>