Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.11.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim V.S. i L.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili  krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a protiv osumnjičenog V.S. i zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 09.12.2018. godine.

SAOPŠTENJE

U jučerašnjem informativnom programu BN televizije objavljena je vijest da je iz Okružnog suda u Banjaluci tek nakon dva mjeseca odgovoreno na zahtjev za pristup informacijama u krivičnom predmetu koji se kod ovog suda vodi protiv osumnjičenog N.D. kao i da je nakon niza dopisa BN televizije, potvrđeno da je za osumnjičenim N.D. raspisana samo centralna potjernica, što u slučaju njegovog bjekstva, prema pojedinim navodima, u Sloveniju, ne znači ništa. Nadalje je, pored ostalog, navedeno da se centralna potjernica raspisuje samo za područje Bosne i Hercegovine, a da je u ovom slučaju bilo neophodno raspisivanje međunarodne potjernice, da Okružni sud u Banjaluci tvrdi da je naredba dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijskoj upravi Banjaluka i Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ali da odgovora nije bilo. Nadalje je navedeno da je zbog tog ponovljena dostava Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine - NCB Interpol, dana 29.10.2018. godine, ali da je ponovljena dostava vraćena ovom sudu sa naznakom da se pomenuto Ministarstvo ne nalazi na adresi Trg Bosne i Hercegovine broj 1 i da je nakon toga CJB Banjaluka obavijestilo ovaj sud da se Ministarstvo bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine - NCB Interpol nalazi na adresi ul. Bosne srebrene bb Sarajevo, te da je ponovljena dostava dana 05.11.2018. godine.

Ovim putem ističemo da je Okružni sud u Banjaluci, odmah, bez bilo kakvog zadržavanja, po prijemu svakog zahtjeva BN televizije, u vezi sa traženim informacijama koje se odnose na postupak protiv osumnjičenog N.D. uputio toj medijskoj kući odgovore o toku postupka koji se vodi.

Još jednom ističemo da je postupak od donošenja naredbe o raspisivanju potjernice protiv navedenog lica u cjelosti proveden u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/12, 91/17 i 66/18). Naredba o raspisivanju potjernice upućena Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL predstavlja naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice, jer je uz tu naredbu dostavljen Obrazac za raspisivanje difuzne/crvene potjernice i rješenje o određivanju pritvora.

Okružni sud u Banjaluci obaviješten je, da je danas 08.11.2018. godine, Ministarstvo bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL primilo naredbu ovog suda i raspisalo međunarodnu potjernicu za osumnjičenim N.D.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 05.11.2018. godine, produžen je pritvor optuženom N.N. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 10.08.2018. godine, a produžen rješenjima vanpretresnog vijeća istog suda od 07.09.2018. godine i 08.10.2018. godine, zbog krivičnog djela teške krađe iz člana 226. stav 3. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor se produžava zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačke a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 29.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom N.V. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 26.11.2018. godine.

ODREĐIVANJE MJERA ZABRANE

Okružni sud u Banjaluci je dana 18.10.2018. godine donio rješenje kojim je, na osnovu člana 186. stav 2. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, osumnjičenima R.B, R.O. i A.Š. zbog postojanje osnovane sumnje da su počinili krivično djelo izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja iz člana 366. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, u vezi sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 2. u vezi sa stavom 1. istog zakona, izrekao mjere zabrane napuštanja  boravišta i to osumnjičenom R.B, opštine Brčko, a osumnjičenim R.O. i A.Š, opšitne Gračanica i mjera zabrane putovanja izvan navedenih opština, koje mjere mogu trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, ako navedenim licima nije izrečena kazna zatvora, ili do upućivanja na izdržavanje kazne, ako im bude izrečena kazna zatvora.

Istim rješenjem je odlučeno da ukoliko prekrše obavezu iz izrečenih mjera, osumnjičenima će se odrediti pritvor, shodno odredbi člana 186. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 20.10.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenom G.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom oštećenje i oduzimanje tuđe stvari iz člana 240. stav 1. istog zakona. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati do 18.11.2018. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 16.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi O.K. i N.J. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ih je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa, osudio na kazne zatvora u trajanju od po 7 (sedam) godina. 

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru, i to optuženom O.K. počev od 10.10.2017. godine do 06.11.2017. godine, a optuženom N.J. počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, te je odlučeno da je o daljem egzistiranju mjere pritvora sud odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog O.K. su oduzete supstance koje su proglašene za opojne droge, i to: bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,38 grama, bijela praškasta materija upakovana u plastičnu providnu vrećicu, ukupne bruto mase 0,50 grama, jedan paket oblijepljen smeđom selotejp trakom u kojem se nalazi marihuana, ukupne bruto mase 895,99 grama, smeđa praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,49 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 3,23 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 4,31 grama, bijela praškasta materija upakovana u providnu pvc vrećicu, ukupne bruto mase 0,75 grama.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni za izvršenje krivičnog djela: i to: ruksak crveno crne boje u kojem se nalazi: crna torbica sa jednom digitalnom vagom sa natpisom „Voltcraft“ serijskog broja PS-200HTP, sa tragovima opojnih droga marihunane i kokaina u kožnoj crnoj futroli, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Eronet“, mobilni telefon marke „Alcatel“ One touch 1016 G, sa pripadajućom baterijom i sim karticom „Hej“, mobilni telefon marke ZTE, sivo bijele boje sa oštećenjima na cijeloj bočnoj strani telefona, mobilni telefon marke „LEAGOO“ žute boje, sa pripadajućom baterijom i sim karticom, mobilni telefon marke „Huawei“ crne boje, sa oštećenom folijom na displeju, sa sim karticom i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Alcatel" One touch, crne boje, sa sim karticom „Friend“ i pripadajućom baterijom, mobilni telefon marke „Samsung“, crne boje sa gumenom oblogom crne boje, naljepnica sa zadnje strane sa ispisanim IMEI brojem, pripadajućom memori karticom 8 GB i „Frend“ sim karticom, nosač mikro SD kartice „Kingston“ crne boje, nosač sim kartice M;tel, mobilni telefon marke „Samsung“ crne sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućiom baterijom i mobilni telefon marke „Nokia“, bijelo sive boje, bez sim kartice, sa pripadajućom baterijom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 08.10.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela terorizam iz člana 299. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačke 1) i 4) Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te člana 63. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od tri godine ne izvrši  novo ili slično krivično djelo.

Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izrečena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: mobilni telefon marke „HUAWEI“, bijele boje i crnog displeja, sa pripadajućom SIM karticom.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.09.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. istog zakona, pa mu je sud, za krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 6. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina, a za krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija iz člana 361. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 2. tačka 3. istog zakona, osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 16 (šesnaest) godina i 6 (šest) mjeseci.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 11.04.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9. u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske sud je optuženom izrekao mjeru bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: automatsku pušku M-70 AB fabričkog broja 536788 call 7,62 mm sa pet okvira sa 92 metka call 7,62 mm.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 01.10.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi A.J, Z.D, V.T. i D.Č. oglašeni krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ih je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 28, 32, 37. stav 1. i 38. tačka 2. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio, i to: optuženog A.J. na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije)  godine, optuženog Z.D. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, optuženog V.T. na kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i optuženog D.Č. na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženih je oduzet novac koji su pribavili izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.000,00 КМ i 7.000,00 eura (u protivvrijednosti u KM).

Strana 9 od 48

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>