Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 08.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi S.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 410. stava 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu člana 37. stav 1. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom je, na osnovu članova 61. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom izričena mjera bezbjednosti zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi N.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 399. stav 6. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 28, 32, 37 i člana 42. stav 1. istog zakona za počinjeno krivično djelo teške tjelesne povrede iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) mjeseci, za počinjeno krivično djelo izazivanje opšte opasnosti iz člana 402. stav 6. u vezi sa stavom 1. i 3. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne)godine, za počinjeno krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja i eksplozivnih materija iz člana 399. stav 6. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dva) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 42. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske optuženom N.M. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 44. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora optuženom je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 30.12.2015. godine do 11.01.2016. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi R.S. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa mu je sud, u skladu sa naprijed navedenim odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske i sa odredbama članova 41, 43, 46, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske za počinjeno krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za počinjeno krivično djelo tjelesna povreda iz člana 131. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca, pa je primjenom odredba člana 56. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom R.S. izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od 3(tri) godine i 2 (dva) mjeseca.

Istom presudom optuženom R.S. je u skladu sa odredbama članova 72. i 82. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta kojim su izvršena krivična djela i to noža na preklop marke ''Stastnik''.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.07.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi D.J. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika RS, kažnjivo po članu 402. stav 4. u vezi sa stavom 2. istog zakonskog propisa, pa ga je sud, u skladu sa naprijed navedenim članovima i članovima 41, 42, 43, 44, 46, 51, 52, 53. i 54. Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na na kaznu zatvora u trajanju od 2 ( dvije) godine.

Istom presudom optuženom je izričena kazna zabrane upravljanja motornim vozilom “B” kategorije u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere, dok mu se u isto uračunava vrijeme od privremenog oduzimanja vozačke dozvole serijski broj … dana 13.07.2018. godine, pa do dana upućivanja na izdržavanje kazne zatvora.

OBJAVA RJEŠENJA

Okružni sud u Banjaluci je dana 03.07.2019. godine, objavio rješenje kojim je utvrđeno da je M.T. u stanju neuračunljivosti, učinio protivpravno djelo koje je u zakonu određeno kao krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 22. istog zakonika, te mu je sud, u skladu sa odredbama člana 28, 29, 72, 73. i 75. Krivičnog zakonika Republike Srpske izrekao mjeru bezbjednosti obaveznog psihijatrijskog liječenja na slobodi.

Ako se M.T. ne povrgne psihijatrijskom liječenju na slobodi, ili ga samovoljno napusti, ili i pored liječenja postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo psihijatrijsko liječenje i čuvanje u zdrvstvenoj ustanovi, sud može, po službenoj dužnosti ili na osnovu prijave zdravstvene ustanove, izrečenu mjeru bezbjednosti zamijeniti mjerom obaveznog psihijatrijskog liječenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi.

Troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom S.B. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 05.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlašćena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 03.09.2019. godine do 10.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka a) i v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od dana 01.07.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom N.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 07.06.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još najduže 2 (dva) mjeseca, odnosno do 05.09.2019. godine do 08.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 25.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženom B.K. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 29.05.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio pet krivičnih djela razbojništva iz člana 227. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi Z.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela trgovina uticajem iz člana 353. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa i odredaba članova 5, 28, 37, 38, 39, 46, 47, 94. i 95. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao uslovnu osudu kojom je optuženom utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci i istovremeno određeno da se navedena kazna neće izvršiti ako optuženi u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, te ukoliko u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude vrati imovinsku korist stečenu izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 2.500,00 (dvijehiljadepestotina) KM.

Na osnovu člana 94. i 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, u vezi sa članom 386. i 387. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske od optuženog Z. B. oduzeta je imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 2.500,00 dvijehiljadepetstotina) KM, koji iznos je optuženi dužan platiti u roku od 6 mjeseci od pravosnažnosti presude.

Na osnovu člana 108 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećena je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuena na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 24.06.2019. godine, objavio presudu kojom su optuženi G.B, M.M, Đ.B. i Đ.Đ. oglašeni krivim, i to optuženi G.B. zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi M.M, Đ.B. i Đ.Đ. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud, uz primjenu istih zakonskih propisa, optuženog G.B. zbog izvršenog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 14 (četrnaest) godina, optuženog M.M. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, optuženog Đ.B. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci i optuženog Đ.Đ. zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 135. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest)

Na osnovu člana 59. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženom G.B. se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 18.10.2018. godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 108. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnični postupak.

Istom presudom je na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom izričena mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: odvijača crne boje, sa plastičnom drškom, dužine 20 cm i autodizalice, crne boje.

Strana 9 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>