Novosti

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci od 21.06.2019. godine, produžen je pritvor prema optuženom N.P. zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, nakon izricanja presude, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže još 9 (devet) mjeseci, počev od 21.06.2019. godine, kada je izrečena prvostepena presuda.

Pritvor protiv optuženog se produžava iz pritvorskih razloga propisanih članom 197. stav 1. tačke a) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi N.P. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistva iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, osudio na na kaznu zatvora u trajanju od 12 ( dvanaest) godina.

Na osnovu člana 59 Zakona o krivičnom postupku  Republike Srpske optuženom se u izrečenu kaznu zatvora uračunava vrijeme provedeno u pritvoru počev od 31.03.2019.godine pa dok isti bude trajao.

Na osnovu člana 108 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su upućuju na parnični postupak.

Istom presudom se na osnovu člana 82 Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjeru bezbjednosti oduzimanja predmeta i to: pištolj marke „ČZ M-83 Browing“ fabričkog broja 058426, kalibra 7,65 mm, okvir za miniciju, metak 7,65 mm.- 5 komada

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci  je dana 21.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom A.B, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 124 stav 1 Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 20.07.2019. godine do 00,25 časova.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 21.06.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi S.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela davanje mita iz člana 320. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te primjenom odredbi članova 41, 43, 49, 50, 52, 5, 54,  Krivičnog zakonika Republike Srpske, osudio na novčanu kaznu  u iznosu od 500,00 KM (petstotina) KM, koju je optuženi dužan platiti u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude.

Na osnovu odredbe člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta koji je upotrijebljen za izvršenje krivičnog djela.

UKIDANJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 20.06.2019. godine, ukinut je pritvor osumnjičenim L.D, N.K. i A.I, određen rješenjem ovog suda od 05.06.2019. godine, prema osumnjičenim N.K i A.I. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a prema osumnjičenoj L.D. zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci,  je dana 19.06.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenima O.S, D.R, D.B, A.S, S.P. i M.M. zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 1. i 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati u odnosu na osumnjičene O.S, D.R, D.B i M.M. najduže do 17.07.2019. godine, do 10,00 časova, u odnosu na osumnjičenog A.S. najduže do 17.07.2019. godine, do 09,30 časova, a prema osumnjičenom S.P. najduže do 17.07.2019. godine, do 09,45 časova.

PRODUŽENJE PRITORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, od 17.06.2019. godine, produžen je pritvor optuženom D.B. koji mu je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 25.03.2019. godine, a produžen rješenjem vanpretresnog vijeća istog suda od 19.04.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivičnog djela obljuba sa djetetom mlađim od petnaest godina iz člana 172. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i krivično djelo upoznavanje djece s pornografijom iz člana 177. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske tako da po ovom rješenju pritvor može trajati do izricanja prvostepene presude, a najduže 2 (dvije) godine, od dana potvrđivanja optužnice, s tim što će se kontrola opravdanosti pritvora vršiti po isteku svaka 2 (dva) mjeseca, od dana donošenja posljednjeg rješenja o pritvoru, a ukoliko u navedenom roku ne bude izrečena prvostepena presuda pritvor će se ukinuti i optuženi pustiti na slobodu.

Pritvor je produžen zbog pritvorskog osnova iz člana 197. stav 1. tačka v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 10.05.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom B.Đ. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor je određen zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od dana i časa lišenja slobode.

Na isto rješenje, branilac osumnjičenog je uložilo žalbu, o kojoj je odlučivalo vijeće Okružnog suda u Banjaluci dana 14.06.2019. godine, tako da je istu odbilo kao neosnovanu, čime je rješenje sudije za prethodni postupak postalo pravosnažno.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 10.06.2019. godine, objavio presudu kojom se optuženi D.Š. na osnovu člana 298. tačka v) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oslobađa od optužbe da je počinio krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske

Na osnovu člana 100. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, određeno je da troškovi krivičnog postupka padaju na teret budžetskih sredstava.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem Okružnog suda u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, od 06.06.2019. godine, produžen je pritvor prema osumnjičenom R.G. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 13.05.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 10.08.2019. godine do 15:15 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

Strana 10 od 55

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>