Novosti

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 25.04.2019. godine, odredio pritvor prema osumnjičenom E.B. zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačka a), b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, koji se ima računati počev od časa lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 03,35 časova 23.05.2019. godine.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 23.04.2019. godine odredio pritvor prema osumnjičenom M.Š. zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticanju sa krivičnim djelom ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pritvor se određuje zbog pritvorskih razloga iz člana 197. stav 1. tačke b), v) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 19.25 časova 21.05.2019. godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 23.04.2019. godine, objavio presudu kojom je optuženi E.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela teška krađa iz člana 232. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa mu je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, te odredbi članova 28, 32. stav 1. i 37. Krivičnog zakona Republike Srpske izrekao kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. i člana 95. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, od optuženog se oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 60.517,80 KM koju je optuženi dužan da uplati na račun Budžeta Republike Srpske, u roku od 3 mjeseca od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi N.V. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i odredbi člana 46. i 52. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 26.10.2018.godine, pa nadalje, a o daljoj mjeri pritvora prema optuženom nakon izricanja prvostepene presude, sud je odlučio posebnim rješenjem

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je obavezan da oštećenim licima plati materijalne troškove i to troškove sahrane u iznosu od 4.771,00 konvertibilnih maraka u roku od petnaest dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok se u pogledu naknade nematerijalne štete, oštećeni upućuju na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 12.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi G.R. oglašen krivim zbog krivičnog djela ugrožavanje javnog saobraćaja iz člana 402. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa je sud optuženog, na osnovu istog zakonskog propisa i uz primjenu članova 41, 43, 44, 46, 51. i 52. istog zakona, osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 3 (tri) mjeseca i na kaznu zabrane upravljanja motornim vozilom ''B'' kategorije na teritoriji Republike Srpske u trajanju od 3 (tri) godine, računajući od dana pravosnažnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove kazne.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeni se sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućuju na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 09.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi J.A. oglašen krivim zbog krivičnog djela obljuba nad nemoćnim licem iz člana 194. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 29, 32. i 37. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 5 (pet) godina.

Na osnovu odredbe člana 62a. stav 1. i 4. Krivičnog zakona Republike Srpske, optuženom je izrečena mjera bezbjednosti zabrane približavanja i komunikacije sa oštećenim licem u trajanju od 3 (tri) godine, s tim da se vrijeme provedeno u zatvoru, odnosno ustanovi za čuvanje i liječenje ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

U skladu sa odredbama člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske, oštećeno lice je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeno na parnicu.

PRODUŽENJE PRITVORA

Rješenjem ovog suda od 05.04.2019. godine produžen je pritvor prema osumnjičenom S.S. koji je određen rješenjem sudije za prethodni postupak ovog suda od 09.03.2019. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo iz člana 125. stav 2. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelima teška krađa iz člana 226. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske i teška tjelesna povreda iz člana 132. stav 2. istog zakona, tako da po ovom rješenju može trajati još 2 (dva) mjeseca, odnosno do 07.06.2019. godine do 20.00 časova.

Pritvor je produžen zbog razloga za pritvor propisanih članom 197. stav 1. tačka b) i g) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi B.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud, na osnovu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 46, 53. stav 3. i 54. stav 1. tačka 5. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine

Na osnovu odredbe člana 82. stav 7. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja supstance koja je proglašena za opojnu drogu i to: zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, umotana u cigaret papir bijele boje, ukupno bruto mase 0,60 gr, zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, umotanu u cigaret papir bijele boje, sa tragovima sagorijevanja, ukupno bruto mase 1,30 grama i zelena biljna materija koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu marihuanu, upakovana u PVC foliju, ukupno bruto mase 0,75 grama.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 05.04.2019. godine objavio presudu kojom su optuženi M.V. i A.Đ. oglašeni krivim, i to optuženi M.V. zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, a optuženi A.Đ. zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpske, zbog čega mu je sud, u skladu sa odredbama člana 42. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 3 (tri) mjeseca, pa je sud, u skladu sa navedenim odredbama Krivičnog zakona Republike Srpske i sa odredbama članova 5, 28, 32, 33, 37, 38. i 39. i 42. istog zakona, optuženog M.V. za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženog A.Đ. za krivično djelo ubistvo u pokušaju iz člana 148. stav 1. u vezi sa članom 20. stav 1. i članom 23. Krivičnog zakona Republike Srpske, u sticaju sa krivičnim djelom teške krađe iz člana 232. stav 1. tačka 6. Krivičnog zakona Republike Srpkse osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 11 (jedanaest) mjeseci.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o Krivičnom postupku Republike Srpske optuženi M.V. i A.Đ. su obavezani da oštećenom licu solidarno nadoknade materijalnu štetu na ime troškova liječenja u iznosu od 4.263,85 (četiri hiljade dvijestotine šezdeset i tri i 85/100) KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, dok je oštećeni sa preostalim dijelom imovinsko pravnog zahtjeva upućen na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.04.2019. godine objavio presudu kojom je optuženi G.D. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona u sticaju sa produženim krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona, pa mu je sud, postupajući u skladu sa navedenim zakonskim odredbama, kao i odredbama člana 56. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za produženo krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, a za produženo krivično djelo omogućavanje uživanje opojnih droga iz člana 208. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske u vezi sa članom 57. istog zakona utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine, pa je primjenom odredba članova 41, 42, 46, 52, 53, 54, 56. stav 2, 57. i 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženi G.D. osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 7 (sedam) mjeseci u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru u trajanju od 30 (trideset) dana, i to od dana 30.09.2018. godine, od 14:00 časova pa do dana 30.10.2018. godine, do 14:00 časova.

Strana 10 od 53

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>