Novosti

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 17.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi S.K. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju iz člana 124. stav 1. u vezi sa članom 22. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga sud uz primjenu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 46, 52, 53. stav 3)  i 54. stav 1 tačka 3) Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 4 (četiri) godine i 6 (šest) mjeseci.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 06.07.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu člana 82. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera  bezbjednosti oduzimanje predmeta koje je korišten prilikom izvršenja krivičnog djela i to: sjekira dužine 42 cm.

Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni je sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućujen na parnični postupak.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi Z.B. oglašen krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu istog zakonskog propisa, i propisa iz članova 42, 46. i 54. stav 1. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvoru u trajanju od 3 (tri) godine. 

Na osnovu odredbe člana 82. u vezi sa članom 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta, i to: providna plastična vrećica, zatvorena zip zatvaračem i heft mašinom u kojoj se nalazi biljna materija zeleno smeđe boje koja je upakovana u bijelu providnu plastičnu vrećicu, a koja je upakovana u crvenu plastičnu vrećicu ukupno bruto mase 40,48 grama, smeđa biljna materija upakovana u cigaretu sa tragovima sagorjevanja, a koja je upakovana u plastičnu providnu vrećicu zatvorena heft mašinom, ukupno bruto mase 1,81 grama.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 07.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi D.B. i R.A. oglašeni krivim zbog krivičnog djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1, u vezi sa članom 22. Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije,  pa je sud, uz primjenu navedenog zakonskog propisa i propisa iz člana 38, 41, 42. i 43. stav 1 tačka 1) istog zakona, optuženog D.B. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine i 6 (šest) mjeseci, a optuženog R.A. osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine. Na osnovu člana 108. stav 3 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske oštećeni su sa imovinsko-pravnim zahtjevom upućeni na parnicu.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 28.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.M. oglašen krivim zbog krivičnog djela razbojništvo iz člana 233. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, pa ga je sud, uz primjenu istog zakonskog propisa, te članova 32. stav 1, 33. stav 1, 37, 38. i 39. stav 1. tačka 2) Krivičnog zakona Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Na osnovu člana 94. stav 1. i 2. Krivičnog zakona Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 755,00 KM, pribavljena izvršenjem krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, je dana 26.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi I.B. oglašen krivim zbog produženog krivičnog djela primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske u sticaju sa krivičnim djelom falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona, pa je sud, na osnovu navedenih zakonskih propisa i propisa iz člana 42, 43, 46. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom za produženo krivično djelo primanje mita iz člana 319. stav 1. u vezi sa članom 57. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine, a za krivično djelo falsifikovanje ili uništavanje službene isprave iz člana 349. stav 1. istog zakona kaznu zatvoru u trajanju od 8 (osam) mjeseci, pa ga je, primjenom odredbe člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu odredbe člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 19.03.2018. godine pa do 19.04.2018. godine.           

Na osnovu odredbe člana 77. stav 1. u vezi sa stavom 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti i to zabrana obavljanja poslova ekološkog inspektora u trajanju od 3 (tri) godine od dana pravosnažnosti ove presude, s tim da se u vrijeme provedeno u zatvoru ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Na osnovu odredbe člana 83. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženog je oduzeta imovinska korist u iznosu od 500,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novčani iznos će se vratiti oštećenom, dok je na osnovu odredbe člana 82. stav 2. istog zakona od optuženog oduzeta imovinska korist u iznosu od 2.000,00 KM, pribavljenja izvršenjem krivičnog djela, koji novac je korišten prilikom sprovođenja posebne istražne radnje simulovani i kontrolisani otkup predmeta i simulovano davanje potkupnine, a koji novac će se vratiti Republičkom javnom tužilaštvu, Posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom su optuženi M.H, Z.Š. i B.M. oglašeni krivim zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, a optuženi M.H. u sticaju sa krivičnim djelom omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona, pa je sud:

- optuženom M.H. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina, a za krivično djelo omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 208. stav 1. istog zakona kaznu zatvora u trajanu od 1 (jedne) godine, te ga je primjenom člana 56. stav 1. i 2. tačka 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 (šest) godina i 6 (šest) mjeseci,

- optuženog Z.Š. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 8 (osam) godina,

- optuženom B.M. za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine, te mu je opozvao uslovnu osudu izrečenu pravosnažnom presudom Osnovnog suda u Prijedoru od 08.06.2016. godine, kojom je optuženom B.M. utvrđena kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci zbog krivčnog djela teška tjelesna povreda iz člana 156. stav 1. Krivičnog zakona Republike Srpske, tako da je kazna zatvora u trajanju od 8 (osam) mjeseci uzeta kao utvrđena, pa je optuženog B.M. na osnovu člana 56. stav 1. i 2. tačka 3) u vezi sa članom 64. stav 3. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) godine i 4 (četiri) mjeseca.

Na osnovu člana 76. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom M.H. je izričena mjera bezbjednosti obavezno liječenje od zavisnosti od opojnih droga, u ustanovi za izvršenje kazne zatvora, a ista mjera će trajati dok ne prestanu razlozi zbog koji je izrečena, a najduže do 3 godine.

Na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženima M.H. i Z.Š. je u izrečene kazne zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa dok isti bude trajao, dok je optuženom B.M. u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 10.10.2017. godine pa do 06.11.2017.godine.

Na osnovu člana 82. stav 2. i člana 207. stav 8. Krivičnog zakonika Republike Srpske od optuženih su oduzete opojne droge i predmeti i sredstva koja su upotrijebljena za izvršenje krivičnog djela.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci, Posebno odjeljenje za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala je dana 04.12.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi M.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela napad na sudiju i javnog tužioca iz člana 339. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa, te propisa iz člana 42, 43, 52, 53 i 54. stav 1. tačka 5)  Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

OBJAVA PRESUDE

Okružni sud u Banjaluci je dana 30.11.2018. godine objavio presudu kojom je optuženi N.Š. oglašen krivim zbog krivičnog djela ubistvo iz člana 124. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, pa ga je sud uz primjenu navedenog zakonskog propisa osudio na kaznu zatvora u trajanju od 13 (trinaest) godina.

Istom presudom optuženom je, na osnovu člana 59. Krivičnog zakonika Republike Srpske u izrečenu kaznu zatvora uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 14.07.2018. godine, pa dok isti bude trajao, a o daljem egzistiranju mjere pritvora sud je odlučio posebnim rješenjem.

Na osnovu odredbe člana 72. tačka 9. u vezi sa članom 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom je izričena mjera bezbjednosti oduzimanje predmeta i to: pištolj model „M88 PAP“ kalibra 9 mm.

ODREĐIVANJE PRITVORA

Okružni sud u Banjaluci je dana 11.11.2018. godine odredio pritvor prema osumnjičenim V.S. i L.T. zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili  krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga iz člana 207. stav 3. u vezi sa stavima 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske. 

Pritvor se određuje zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a protiv osumnjičenog V.S. i zbog pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka v) istog zakona, u trajanju od najduže 1 (jedan) mjesec, računajući od vremena lišenja slobode, tako da pritvor po ovom rješenju može trajati najduže do 09.12.2018. godine.

SAOPŠTENJE

U jučerašnjem informativnom programu BN televizije objavljena je vijest da je iz Okružnog suda u Banjaluci tek nakon dva mjeseca odgovoreno na zahtjev za pristup informacijama u krivičnom predmetu koji se kod ovog suda vodi protiv osumnjičenog N.D. kao i da je nakon niza dopisa BN televizije, potvrđeno da je za osumnjičenim N.D. raspisana samo centralna potjernica, što u slučaju njegovog bjekstva, prema pojedinim navodima, u Sloveniju, ne znači ništa. Nadalje je, pored ostalog, navedeno da se centralna potjernica raspisuje samo za područje Bosne i Hercegovine, a da je u ovom slučaju bilo neophodno raspisivanje međunarodne potjernice, da Okružni sud u Banjaluci tvrdi da je naredba dostavljena Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policijskoj upravi Banjaluka i Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL i Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, ali da odgovora nije bilo. Nadalje je navedeno da je zbog tog ponovljena dostava Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine - NCB Interpol, dana 29.10.2018. godine, ali da je ponovljena dostava vraćena ovom sudu sa naznakom da se pomenuto Ministarstvo ne nalazi na adresi Trg Bosne i Hercegovine broj 1 i da je nakon toga CJB Banjaluka obavijestilo ovaj sud da se Ministarstvo bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine - NCB Interpol nalazi na adresi ul. Bosne srebrene bb Sarajevo, te da je ponovljena dostava dana 05.11.2018. godine.

Ovim putem ističemo da je Okružni sud u Banjaluci, odmah, bez bilo kakvog zadržavanja, po prijemu svakog zahtjeva BN televizije, u vezi sa traženim informacijama koje se odnose na postupak protiv osumnjičenog N.D. uputio toj medijskoj kući odgovore o toku postupka koji se vodi.

Još jednom ističemo da je postupak od donošenja naredbe o raspisivanju potjernice protiv navedenog lica u cjelosti proveden u skladu sa odredbama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 53/12, 91/17 i 66/18). Naredba o raspisivanju potjernice upućena Ministarstvu bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL predstavlja naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice, jer je uz tu naredbu dostavljen Obrazac za raspisivanje difuzne/crvene potjernice i rješenje o određivanju pritvora.

Okružni sud u Banjaluci obaviješten je, da je danas 08.11.2018. godine, Ministarstvo bezbjednosti/sigurnosti Bosne i Hercegovine – NCB INTERPOL primilo naredbu ovog suda i raspisalo međunarodnu potjernicu za osumnjičenim N.D.

Strana 10 od 49

<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sledeća > Kraj >>